Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos
Department of Social Work and Social Pedagogy

Julkaisut 2003
Publications 2003

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Filander K. Vocabularies of Change. Analysing Talk on Change and Agency in Development Work.
2 Filander K. Kulttuurinen tutkimusote, kehittäjyys ja sukupuoli.
3 Filander K. Gendered practices in development work: individual men and relational women - or the other way around?
4 Gustavsson A et al., ed. Perspectives and Theory in Social Pedagogy.
5 Göppner H-J, Hämäläinen J. Konstruktive Fragen einer Sozialarbeitswissenschaft oder: Die Praxis theoretisieren - die Theorie praktisieren.
6 Hämäläinen J. The concept of social pedagogy in the field of social work.
7 Hämäläinen J. The idea of parent education in the Finnish tradition of child welfare: a historical review.
8 Hämäläinen J. Social care service and social work in transition.
9 Hämäläinen J. The Nordic model - family policy and social work with families in the Nordic Countries.
10 Hämäläinen J. Globalisation and classical models of social policy.
11 Hämäläinen J. A civilized society.
12 Hämäläinen J. Koulun sosiaalityö oppilaanohjauksen kumppanina.
13 Hämäläinen J. Nuorten osallisuutta edistämässä.
14 Hämäläinen J. Arkilähtöinen sosiaalipedagogiikka.
15 Hämäläinen J. Developing social pedagogy as an academic discipline.
16 Juntunen EK, Hämäläinen J. Social care service and social work shaped by globalisation: example Finland [in Serbo-Croatian)] .
17 Kuusela P. Emergenssi ja sosiaalipsykologia.
18 Kuusela P. Metafora, metateoria ja sosiaalitieteet.
19 Niemelä P. Elämänvaiheisiin liittyvä turvattomuus.
20 Niiranen V. Sosiaalista talouspolitiikkaa vai taloudellista sosiaalipolitiikkaa - ...niin, ja ellei taloudesta muuta johdu.
21 Niiranen V. Arviointi ja asiantuntijana kehittyminen.
22 Niiranen V. Kehittämisen avaimet.
23 Niiranen V. Johtaminen.
24 Niiranen V . Ensuring municipal welfare services: a modern municipal challenge.
25 Pölkki P. ILOSSA perhetyötä oppimaan ja kehittämään.
26 Röpelinen A-M. The concept of life control and ways to support it.
27 Töttö P. Historiallinen selittäminen ja Weberin "kausaaliadekvaattisuus".
28 Väisänen R. Kuntouttavan sosiaalityön sosiaalipedagogisia painotuksia työelämän kontekstissa.
29 Väisänen R. Yksilö ja työpaikan ihmissuhteet.
30 Väisänen R, Hämäläinen J. Opettajien ja ohjaajien jaksaminen Itä-Suomen työkoulussa.

Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Department of Social Work and Social Pedagogy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008