Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 2003 (alustava)
Publications 2003 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Eskola J. Urheilijan ruumis konstruktiona: miten keho tuotetaan?
2 Kuusela P, Saastamoinen M, toim. Ruumis, minä ja yhteisö. 3. korj. p. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma.
3 Rautio P. Mielen kätköistä kielen piiloihin - Freudin metapsykologian vaiheita.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 9.2.2004 Publications Data Base 9.2.2004