Sosiaalipsykologian ja sosiologian laitos
Department of Social Psychology and Sociology

Julkaisut 2003
Publications 2003

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aira M et al. Factors influencing inquiry about patients' alcohol consumption by primary health care physicians: qualitative semi-structured interview study.
2 Eskola J. Tutkijan monet valinnat.
3 Eskola J et al., toim. Uudet dilemmat ja sosiaalipsykologia.
4 Eskola J et al. Sosiaalipsykologian uudet dilemmat kuopiolaisittain.
5 Eskola J et al., toim. Tutkimusmenetelmällisiä reflektioita.
6 Eskola J et al. Reflektoivia avauksia.
7 Eskola J, Maijala PP. Keskeneräinen sinfonia.
8 Eskola J, Pihlström S. Lukijalle.
9 Eskola J, Pihlström S , toim. Ihmistä tutkimassa. Yhteiskuntatieteiden metodologian ajankohtaisia kysymyksiä.
10 Eskola J, Puusniekka A. Sosiaalipsykologian uusi moraali?
11 Eskola J, Saaranen A. Suomalaisen hiihdon menetetty maine. Hiihdon tulevaisuus ja eläytymismenetelmä.
12 Grönfors M. Esipuhe.
13 Itäpuisto M. Vanhempien alkoholiongelma, lasten ongelma.
14 Koski-Jännes A. Vapaudenriistosta kuntoutukseen.
15 Mickelsson R, Oksanen M. Greens in the 2003 Finnish Election.
16 Oksanen M. Book Review: Franz J. Broswimmer. Ecocide: A Short History of the Mass Extinction of Species. London: Pluto Press. 2002.
17 Oksanen M. Response to Dr. Bollier: Towards a copyleft?
18 Paso M, Eskola J. Narratiiveja korkeimmasta oikeudesta.
19 Puusniekka A et al. Arka aihe = arka paikka?
20 Rautio P. Sosiaalisen ja biologisen suhde moraalisessa käyttäytymisessä.
21 Rita H et al. Tilastollisia tarinoita ja diskursiivisia tulkintoja.
22 Rovio E et al. Tavoitteenasettelu tutkimuskohteena liikunnassa ja työyhteisössä .
23 Rovio E et al. Ryhmän kiinteys urheilujoukkueessa.
24 Rönkkönen H et al. Kuudesluokkalaisten mielikuvia alkoholikokeiluista.
25 Rönkkönen H et al. Kuudesluokkalaisten mielikuvia alkoholikokeiluista.
26 Saaranen A, Eskola J. Narratiiveja narratiiveista.
27 Saari K. Onko mielenosoitusten kontrollointi matkalla kohti poikkeavuuden normalisointia?
28 Saastamoinen M. Sosiaalipsykologia riskiyhteiskunnan haasteita kohtaamassa.
29 Saastamoinen M. Tunnustaminen, refleksiivisyys ja representaatiot haastattelututkimuksessa.
30 Vesikansa S, Grönfors M. Koti ja koulu kasvattajina Steiner-koulussa.

Sosiaalipsykologian ja sosiologian laitos Department of Social Psychology and Sociology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008