Sosiaalipolitiikan ja sosiaalitalouden laitos
Department of Social Policy and Social Economics

Julkaisut 2003
Publications 2003

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Kainulainen J. Kaiken keskellä, vai kaikesta sivussa? Sukupolvien elämänlaatu ja identiteetti syrjäisessä maaseutukunnassa 2000-luvun alussa.
2 Korhonen M. Yksilöllinen eläkevakuuttaminen eläketurvan täydentäjänä.
3 Ruoppila I et al. Kelan etuudet kehitysvammaisille henkilöille 1962 - 1998.

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalitalouden laitos Department of Social Policy and Social Economics
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008