Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 2003
Publications 2003

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Enlund KH. Social and behavioural aspects of pharmacy.
2 Hämeen-Anttila K. Lääkekasvatusta kouluihin.
3 Hämeen-Anttila K. Minustako tohtori?
4 Hämeen-Anttila K, Vainio K, toim. Tiedätkö lääkkeistä? - lääketietoutta peruskoulujen opetukseen.
5 Jokisalo E et al. Factors related to poor control of blood pressure with antihypertensive drug therapy.
6 Jyrkkä J. Intimiteettisuojaan kaivataan uusia ratkaisuja.
7 Kansanaho H et al. Can a long-term continuing education course in patient counselling promote a change in the practice of Finnish community pharmacists?
8 Keinonen T et al. Pharmaceutical industry's barriers and preferences to conduct clinical drug trials in Finland: a qualitative study.
9 Keinonen T et al. Investigator barriers and preferences to conduct clinical drug trials in Finland: a qualitative study.
10 Linnosmaa I et al. Parallel importation of pharmaceuticals in Finland: effects on markets and expenditures.
11 Martikainen J et al. Migreenin aiheuttama haitta ja lääkehoidon kustannukset Suomessa.
12 Martikainen J, Rajaniemi S. Drug reimbursement systems in EU member states, Iceland and Norway [online].
13 Myllykangas U et al. Psykoosilääkkeiden käyttö ja sairausvakuutuskorvaukset Suomessa 1995 - 2001.
14 Mäntyselkä PT et al. Chronic pain and poor self-rated health.
15 Pietiäinen S, Lahnajärvi L. Apteekin ja terveyskeskuksen yhteistyö sujuu.
16 Puumalainen I, Airaksinen M. Tavoitteena rationaalinen lääkehoito: kansainvälinen symposium lääkehoidon arvioinnista.
17 Saano S. Tiimityöllä tuloksiin.
18 Saano S. Mielekkäitä oppimiskokemuksia ja valmiuksia työelämään: sosiaalifarmasian projektityö -kurssilta.
19 Savela E. Ammattitaidon ylläpitäminen apteekissa. Farmaseuttien ja proviisorien kouluttautuminen normiteorian viitekehyksessä.
20 Sepponen K et al. Children's perceptions of the use of asthma medicines - a qualitative interview study among Finnish children with asthma.
21 Wahlroos H. Euroopan unionin lääkevalvonnan kehitys ja lääkeinformaatio - sisämarkkinoita vai kansanterveyttä?
22 Winfield AJ et al. Communication skills for the pharmacist.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008