Korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö
Department of Otorhinolaryngology

Julkaisut 2003
Publications 2003

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Forss H. Lasi-ionomeeri.
2 Kokki H et al. Pain intensity after laseruvulopalatoplasty and tonsillectomy.
3 Lamberg M, Ylikontiola L. Huuli- ja suulakihalkiot.
4 Nikanne E et al. Ketoprofen for postoperative pain after uvulopalatopharyngoplasty and tonsillectomy: Two week follow-up study .
5 Pääkkönen R et al. Noise attenuation of molded communication earplugs.
6 Ruoppi PI et al. Nasal symptoms among residents in moldy housing.
7 Toivonen M et al. Noise exposure at combat exercises.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö Department of Otorhinolaryngology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008