Kirjasto
Library

Julkaisut 2003
Publications 2003

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Kananen J. Varastokirjaston ja Kuopion yliopiston välinen artikkeleiden elektroninen välityskokeilu 2002-2003.
2 Kämäräinen J, Saarti J. KITSIMU - kirjastojärjestelmän mallintaminen ja ehdotus sen pedagogiseksi sovellukseksi.
3 MacDonald E, Saarti J. Pharmacology on the internet - a Web-CT course teaching information literacy for pharmacy students in the University of Kuopio [online].
4 Saarti J. The acquisition and maintenance costs associated with library automation systems in Finnish public libraries.
5 Saarti J. Laatujärjestelmistä toimintajärjestelmiin - Kuopion yliopiston informaatiopalveluiden laatutyö nojaa EFQM-malliin.
6 Saarti J. Vaikuuttavuuden mittaaminen.
7 Saarti J. Informaatioyhteiskunnan kansalaistaidot.
8 Saarti J. Kansalaisten tietoyhteiskunta.
9 Saarti J. Tiedonhaun tutkimus.
10 Saarti J, MacDonald E. Farmasian verkkotiedonlähteiden arviointi osana farmasian verkko-opetusta.
11 Salmi L. Onks' tietoo?
12 Salmi L. Tieteellinen näyttö ja tietokannat.
13 Salmi L. Evidence-based nursing and libraries: do we find what we are searching for?
14 Salmi L. User education - does our teaching have any effect?

Kirjasto Library
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008