Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 2003
Publications 2003

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Callister LC et al. The pain of childbirth: perceptions of culturally diverse women.
2 Callister LC et al. He's having a baby: The paternal childbirth experience.
3 Eirola R. Lapsiperheiden elämänhallintavalmiudet. Perheohjauksen arviointi.
4 Haatainen KM et al. Life events are important in the course of hopelessness - a 2-year follow-up study in a general population.
5 Haatainen KM et al. Gender differences in the association of adult hopelessness with adverse childhood experiences.
6 Haatainen KM et al. Stable hopelessness and its predictors in a general population: a 2-year follow-up study.
7 Hakulinen T, Haapakorva A. Itä-Suomen neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus edistää perhehoitotyötä.
8 He H et al. A study of nurses' perceptions on parental guidance in pediatric surgical pain relief (in chinese).
9 He H et al. Nurses' self-assessment of their knowledge in pediatric pain and related stretegies (in chinese).
10 Holopainen A, Tossavainen K. Hoitotyön opettajien kokemuksia opettajuudestaan.
11 Häggman-Laitila A et al. Video home training as a method of supporting family life control.
12 Häggman-Laitila A et al. Moniammatillinen projektityö perhepalvelujen kehittämisessä.
13 Kankkunen P. Parents' Perceptions and Alleviation of Children's Postoperative Pain at Home After Day Surgery.
14 Kankkunen P. 1-6 -vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.
15 Kankkunen P. Riittävätkö kotihoito-ohjeet? Vanhempien kokemuksia lasten päiväkirurgisista toimenpiteistä.
16 Kankkunen P. Vanhempien käsitykset lasten leikkauskivusta ja kipulääkkeiden käytöstä.
17 Kankkunen P. 1-6 -vuotiaiden lasten leikkauskipu kotona päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen.
18 Kankkunen P et al. Parents' use of nonpharmacological methods to alleviate children's postoperative pain at home.
19 Kankkunen P et al. Is the sufficiency of discharge instructions related to children's postoperative pain at home after day surgery?
20 Kankkunen P et al. Parents' perceptions and use of analgesics at home after children´s day surgery.
21 Kankkunen PM et al. Parents' perceptions of their 1-6 -year-old children's pain.
22 Kattainen E, Meriläinen P. Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaiden kokemuksia strukturoidusta tutkimushaastattelusta ennen toimenpiteitä sairaalassa - satunnaisvirheiden arviointi.
23 Kokki A et al. Validation of the parents' postoperative pain measure in Finnish children aged 1-6 years.
24 Koskinen L. To Survive, You Have to Adjust. Study Abroad as a Process of Learning Intercultural Competence in Nursing.
25 Koskinen L, Tossavainen K. Benefits/problems of enhancing students' intercultural competence.
26 Koskinen L, Tossavainen K. Characteristics of intercultural mentoring - a mentor perspective.
27 Koskinen L, Tossavainen K. Ethical decision-making in ethnographic intercultural learning research in nursing [cd-rom].
28 Koskinen L, Tossavainen K. Relationships with undergraduate nursing exchange students - a tutor perspective.
29 Kylmä J. Millaista näyttöä saamme laadullisesta tutkimuksesta?
30 Kylmä J et al. Laadullinen terveystutkimus - mitä, miten ja miksi?
31 Kylmä J et al. Dynamics of hope in HIV/AIDS affected people: An exploration of significant others' experiences.
32 Lankinen P et al. Aikuistyypin diabeetikon ruokavalio-ohjauksessa on kehittämisen varaa.
33 Liikanen E. Voiko vierianalytiikka olla laadukasta? Tutkimus sydän- ja verisuonitautien vierianalytiikasta.
34 Lyytikäinen H et al. Sairaanhoitajien ja lääkäreiden yhteistyö tehohoidon rajaamisesta päätettäessä.
35 Löfman P et al. Reumapotilaan itsemääräämisen arviointi: lähtökohtia hoitotyön kehittämiseen.
36 Mihailov A et al. Hoitotyön johtajien kokemuksia portfoliosta asiantuntijuuden tukena.
37 Palovaara M et al. Itsearvioinnilla parempiin ohjauskäytäntöihin. Yliopisto-opiskelijan ohjauksen kehittämishankkeen (OpOKe) tutkimusryhmän raportti.
38 Paukkunen L. Sosiaali- ja terveysalan yhteistyöosaamisen kehittäminen. Koulutuskokeilun arviointitutkimus.
39 Paukkunen L et al. Yhteistyöosaamisen rakentuminen sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa.
40 Paukkunen L et al. Interpersoonalliset prosessit ja yhteistyöosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa - ammatillisen koulutuksen merkitys.
41 Pelkonen M et al. Sukupuolispesifinen näkökulma äitiys- ja lastenneuvolatutkimukseen.
42 Pölkki T et al. Factors influencing nurses' use of nonpharmacological pain alleviation methods in paediatric patients.
43 Pölkki T et al. Hospitalized children's descriptions of their experiences with postsurgical pain relieving methods.
44 Pölkki T et al. Lapsipotilaiden kokemuksia postoperatiivisen kivun hoidosta.
45 Pölkki T et al. Kirurgisten lapsipotilaiden pelkoja sairaalassa.
46 Ravelin T, Kylmä J. Tanssiminen - tunteiden tulkki ja silta toiseen ihmiseen.
47 Rissanen M-L, Kylmä J. Niin monta itsensä satuttajaa: kuka kipeään puhaltaa?
48 Räihä T et al. Ravitsemusterveysopetus ja -ohjanta verkko-oppimisympäristössä - seitsemäsluokkalaisten kokemuksia.
49 Räihä T et al. Adolescents' experiences of health learning in a web-based learning environment.
50 Räihä T et al. The food culture among young people - towards new health teaching and learning methods [cd-rom].
51 Rönkkönen H et al. Kuudesluokkalaisten mielikuvia alkoholikokeiluista.
52 Rönkkönen H et al. Kuudesluokkalaisten mielikuvia alkoholikokeiluista.
53 Saranto K, Tallberg M. Enhancing evidence-based practice - a controlled vocabulary for nursing practice and research.
54 Siitari T et al. Lapsen itsetunnon tukeminen hoitotyön menetelmin lastenpsykiatrisessa hoitosuhteessa.
55 Tossavainen K. Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen perusterveydenhuollon haasteena.
56 Vehviläinen-Julkunen K et al. Terveystieteiden maisterikoulutus hoitotieteessä pääkaupunkiseudulla - vastaus kansallisen terveysprojektin odotuksiin.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008