Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 2002
Publications 2002

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Hautsalo A et al. Terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensopivuus - kaukainen tavoite vai pian todellisuutta?
2 Hautsalo A et al. Tietojärjestelmät tiedonkulun mahdollistajina hoitoketjussa.
3 Häyrinen K, Turunen P. Terveydenhuollon järjestelmät ja multimedia: tietojärjestelmillä välillisiä tai välittömiä vaikutuksia potilaiden terveyteen.
4 Korpela M et al. Terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensopivuutta kehitetään kolmikantayhteistyöllä.
5 Lammintakanen J et al. Sairaanhoitaja terveydenhuollon valintojen tekijänä.
6 Lammintakanen J et al. The digital portfolio: a tool for human resource management in health care?
7 Lantto E. Radiologia Keski-Suomessa. Alueellinen toimintamalli 2000-luvulle ja sen etukäteisarviointi. Radiology in Central Finland. A Regional Operational Model for the 2000s and Its Pre-assessment.
8 Linnosmaa I, Rissanen S. Terveydenhuollon verkkopalvelut: maksuhalukkuus ja siihen vaikuttavat tekijät.
9 Lorensen M et al. Required and prosessed compentencies of nurse leaders in the primary health care settings of the Nordic Countries.
10 Mykkänen J et al. Integration of multimedia components in health information systems.
11 Paukkunen L et al. Koulutus ammatillisten arvojen ja tietorakenteen kehittäjänä sosiaali- ja terveysalalla.
12 Piirtola M et al. Iäkkäiden kaatumisvammojen akuuttihoidon kustannukset.
13 Putkonen A et al. The quantitative risk of violent crime and criminal offending: a case-control study among the offspring of recidivistic Finnish homicide offenders.
14 Rasimus M. Turvattomuus työtoverina. Turvattomuus ja väkivalta sairaalan päivystyspoliklinikalla. Insecurity as Workmate. Insecurity and Violence at the Emergency Unit of a Hospital.
15 Rissanen S et al. Vanhustutkimuksen anti gerontologiselle sosiaalityölle.
16 Ryynänen O-P et al. Attitudes towards euthanasia among physicians, nurses and the general public in Finland.
17 Saito T et al. Analysis of monoamine oxidase A (MAOA) promoter polymorphism in Finnish male alcoholics.
18 Saranto K, Ensio A. Hoitotyö ja elektroninen potilaskertomus: opinto- ja kongressimatka Yhdysvaltoihin 1.-16.11.2002.
19 Saranto K et al. Terveyshallinnon ja -talouden laitos sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen, organisoinnin, terveyspolitiikan, -talouden ja tietohallinnon tutkimuksen yksikkönä.
20 Sinkkonen S. Terveydenhuollon koulutus muutosten paineissa.
21 Sinkkonen S, Taskinen H. Johtamisosaamisen vaatimukset ja taso perusterveydenhuollon hoitotyön johtajilla.
22 Timonen L et al. A randomized controlled trial fo rehabilitation after hospitalization in frail older women: effects on strength, balance and mobility.
23 Valtonen H. Enemmän rahaa, enemmän liikuntaa, enemmän hyvinvointia?
24 Valtonen H, Laine J. Reagoiko palvelujärjestelmä kansalaisten tarpeisiin? CASE: Lasten päivähoito.
25 Valtonen H, Laine J. Vastaako päivähoito kansalaisten tarpeisiin?
26 Vohlonen I et al. Terveysturva ja sen rahoitus: kuntien ja Kelan maksamat sairaalahoidon ja työstä poissaolon kustannukset.
27 Vohlonen I et al. Sairaalahoidon kustannukset ovat vain osa kokonaiskustannuksista.
28 Vuori J. Merkitys, tarkoitus ja kannusteet hoitotyön johtajuuden haasteena: osa 2.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008