Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 2002
Publications 2002

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Cunningham JA et al. A prospective study of quit attempts from alcohol problems in a community sample: modeling the processes of change.
2 Eskola J. Sosiaalipsykologia ja työyhteisöjen kehittäminen: eräs mahdollisuus.
3 Eskola J, Paso M. Kirjoitetaan juridiikkaa. Ohjeita oikeustieteellisten kirjallisten töiden laatijoille .
4 Eskola J, Pietilä A-M. Eläytymismenetelmä ja terveysvalinta: ekskursio eläytymismenetelmän käyttöön nuoren terveysvalinnassa.
5 Grönfors M. Could Osama Bin Laden have been a woman? Masculinity and September 11.
6 Helosvuori R et al., toim. Diakonian käsikirja.
7 Hämäläinen J. Avioliitto, perhe ja vanhemmuus suomalaisessa elämänmuodossa.
8 Hämäläinen J. Työkouluaate eilen ja tänään.
9 Hämäläinen J. Työkoulu - visiosta käytäntöön.
10 Hämäläinen J. The prevention and easing of the social exclusion of young people: an economical, political and pedagogical challenge of society (online].
11 Korhonen J. Koulutus- ja työmarkkinoiden taitekohdassa.
12 Koski-Jännes A. Mitä sosiaalipsykologien tulisi tutkia ja miksi?
13 Koski-Jännes A. Social and personal identity projects in the recovery from addictive behaviours.
14 Koski-Jännes A. Substance abuse intervention, prevention, rehabilitation, and systems change strategies. Helping individuals, families, and groups to empower themselves.
15 Kuusela P. Sosiaalipsykologian maailmahypoteesit. Tieteenalan historia ja sosiaalisen konstruktionismin muodot.
16 Kuusela P. Hyvinvointikeskus ja sosiaalityön professuuri. Etelä-Karjalan alueen hyvinvointiongelmat ja asiantuntijahaastatteluiden näkemykset.
17 Kuusela P, Saastamoinen M, toim. Polis ja kosmos. Kulttuurisen globalisaation suuntia.
18 Laukkanen E et al. Factors predicting long-term rejection at school.
19 Mönkkönen K. Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa.
20 Niemelä P. Diakonia ja ihmiskäsitys.
21 Niemelä P. Hyvinvointipalvelualojen tutkimus ja kehittäminen ammattikorkeakoulussa.
22 Niiranen V. Asiakkaan osallistuminen tukee kansalaisuutta sosiaalityössäkin.
23 Niiranen V. Sosiaalipoliittinen näkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamiseen.
24 Paso M, Eskola J. EY-tuomioistuin oikeusvertailijan intressinä: menetelmällisiä valintoja.
25 Saastamoinen M. Yhteisöt epävarmuuden ajassa - yhteisöllisyyskeskustelun myöhäismoderneja virtauksia.
26 Saastamoinen M, Kuusela P. Loppusanat: kulttuurin paikka globalisaatiossa.
27 Soine-Rajanummi S, Saastamoinen M. Uusi paikallisuus, uusi vastuullisuus, uusi kontrolli - episodeja yhteisöjen Suomesta.
28 Törrönen M, Vornanen R. Emotionaalinen huono-osaisuus peruskoululaisten korostamana syrjäytymisenä.
29 Vornanen R et al. Lastensuojelun juridinen osaaminen - haasteita alueelliseen kehittämiseen, koulutukseen ja pedagogiikkaan.
30 Väisänen R. Opettajuus työkoulussa. Uuden luomista ja kokeilua.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008