Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 2002
Publications 2002

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Enäkoski M. "Kun elämä satuttaa". Kokemuksia masennuksesta ja masennuslääkkeistä.
2 Hämeen-Anttila K et al. Muutoksen implementointi sosiaalifarmasian tutkimuksen kohteena.
3 Hämeen-Anttila K et al. Sosiaalifarmasian kansainvälinen workshop 2002 Sydneyssä.
4 Jokisalo E et al. Factors related to non-compliance with antihypertensive drug therapy.
5 Kalliola N, Kivioja A. Lääkkeet ja toimeentulotuki - korvaustavat, kustannukset ja toimivuus.
6 Karhunen T et al. Siilinjärven terveydenhuolto. Kustannustaso ja sen ennustettavuus.
7 Katajavuori N et al. Kirjallinen lääkeinformaatio kuluttajille - laatu ja hyödynnettävyys.
8 Kivioja A. Lääketaloudellisen tutkimuksen periaatteita.
9 Klaukka T et al. Astman hoitotilanne vuonna 2001: astmabarometrin keskeiset tulokset.
10 Martikainen J, Rajaniemi S. EU-maiden, Islannin ja Norjan lääkekorvausjärjestelmät.
11 Martikainen J, Rajaniemi S. Lääkkeiden korvaaminen EU-maissa - erilaisia järjestelmiä, yhteisiä ongelmia.
12 Mäntyselkä P et al. Drug use by patients visiting primary care physicians due to nonacute musculoskeletal pain.
13 Mäntyselkä PT et al. Direct and indirect costs of managing patients with musculoskeletal pain - challenge for health care.
14 Närhi U et al. Pharmacists solving problems in asthma management - experiences from a one-year intervention programme in Finland.
15 Puumalainen I, Airaksinen M. Laatumittareita lääkeneuvonnan kehittämisen tueksi.
16 Puumalainen I et al. Laatumittareita lääkeneuvonnan kehittämisen tueksi.
17 Rajaniemi S, Martikainen J. Lääkekustannusten korvaaminen EU-maissa: järjestelmät eroavat paljonkin toisistaan.
18 Saano S. Masennuksen varjossa. Tietoa masennuksen hoidosta ja masennuspotilaan kohtaamisesta.
19 Sepponen K et al. Antibiotic treatment of children with respiratory infections - a survey of Finnish parents.
20 Tanskanen P, Kansanaho H. Kuopion ja Helsingin yliopistoissa harjoittelua uudistetaan.
21 Taskinen J et al. Onko itsehoitosärkylääkkeiden myynti ongelma apteekissa? Kipujen ja särkyjen itsehoito farmaseutin ja proviisorin näkökulmasta.
22 Tiirikainen S, Lahnajärvi L. Apteekkien ja lääkärien yhteistyö - vain reseptien uusintaa?
23 Tuomilehto H et al. Postoperative behavioral changes in children after adenoidectomy.
24 Turunen J. Apteekit suomalaisessa lehdistössä.
25 Vainio KK et al. Effect of therapeutic class on counseling in community pharmacies.
26 Vohlonen I. Onko lääkepolitiikka terveys- vai kilpailupolitiikkaa: kansallista vai kansainvälistä?
27 Vohlonen I et al. Terveysturva ja sen rahoitus: kuntien ja Kelan maksamat sairaalahoidon ja työstä poissaolon kustannukset.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008