Silmätautien yksikkö
Department of Ophthalmology

Julkaisut 2002
Publications 2002

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ikäheimo K et al. Visual functions and adverse ocular effects in patients with amiodarone medication.
2 Kaipiainen-Seppänen O, Tuppurainen K. Silmän puhkeamat kuivasilmäisillä nivelreumapotilailla.
3 Lupsakko T et al. Combined hearing and visual impairment and depression in a population aged 75 years and older.
4 Mäntyjärvi M. Silmäsairaudet ja ajokyky.
5 Mäntyjärvi M. Liikennenäön tutkimus.
6 Sorri I. Epilepsialääkkeiden,erityisesti vigabatriinin aiheuttamat muutokset näkötoiminnoissa.
7 Suomen Silmälääkäriyhdistys ry ja Suomen Glaukoomaseura ry. Glaukooma. Käypä hoito-suositus.
8 Vanahatalo S et al. Visual field constriction in 91 Finnish children treated with vigabatrin.
9 Voutilainen-Kaunisto R et al. Iris transluminance in type 2 diabetes.

Silmätautien yksikkö Department of Ophthalmology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008