Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 2002
Publications 2002

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Auvinen H. Lapinjärven apteekin palvelukonseptit. Vanhusten lääkehuollon kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä.
2 Lapveteläinen A. Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus starttasi Kuopiossa.
3 Loponen M. Farmaseuttien alalta poistuminen.
4 Muje P et al. Seasonal variation of storage properties of Vendace (Coregonus albula L.).
5 Nurkka E. Apteekin ja terveyskeskuksen palvelusopimuksen kehittäminen: toimipaikkakoulutusta henkilöstölle.
6 Tolonen A et al. Energy density and fecundity in subarctic European whitefish (Coregonus lavaretus (L.)) infected by Diphyllobothrium ditremum plerocercoids.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008