Kirjasto
Library

Julkaisut 2002
Publications 2002

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Saarti J. Kirjastojärjestelmän hankkijan opas.
2 Saarti J. Kirjastojärjestelmät ja niiden toiminnot.
3 Saarti J. Consistency of subject indexing of novels by public library professionals and patrons.
4 Saarti J. Kirjastojärjestelmän hankinta haltuun.
5 Saarti J. Pääkirjoitus: vahdinvaihto.
6 Saarti J. Pääkirjoitus: tiedon järjestämisen koko kirjo.
7 Saarti J. The analysis of the information process of fiction: a holistic approach to information processing.
8 Saarti J. Arvokasta vai arvotonta työtä?
9 Saarti J. Käsitteellinen työ tieteessä.
10 Saarti J. Kirjastot globaaleja tiedontallennus- ja hakupalvelujen luojia ja käyttäjiä.
11 Salmi L. Lääkäri tiedon tulvassa.
12 Salmi L. EAHIL representation at HILJ.

Kirjasto Library
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008