Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 2002
Publications 2002

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Antikainen A-M et al. Skitsofreniaa sairastava ihminen: mikä pitää yllä elämisen toivoa?
2 Eirola R, Pietilä A-M. Videoavusteinen perheohjaus - miten se tukee perhehoitotyötä?
3 Eskola J, Pietilä A-M. Eläytymismenetelmä ja terveysvalinta: ekskursio eläytymismenetelmän käyttöön nuoren terveysvalinnassa.
4 Haaranen A et al. Terveyden edistämisen asiantuntijaksi - näkökulmia preventiivisen hoitotieteen koulutukseen ja tutkimukseen.
5 Hakulinen T, Haapakorva A. Itä-Suomen neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus tukemaan lapsiperheitä ja neuvolatyötä.
6 Hakulinen T, Pelkonen M. Lapsiperheen arjen voimavarojen tunnistaminen.
7 Hakulinen T et al. Miten ennakoida tulevaisuutta terveyden edistämisessä?
8 Hakulinen T et al. Terveyden edistämisen vaikuttavuuden arviointi.
9 Halmetoja K et al. Katse sisällöntuotantoon.
10 Hassinen-Ali-Azzani T. Terveys ja lapset ovat Jumalan lahjoja. Etnografia somalialaisten terveyskäsityksistä ja perhe-elämän hoitokäytännöistä suomalaiseen kulttuuriin siirtymävaiheessa.
11 Hirvonen E et al. Terveyskeskustelu - tavoitteena dialogi terveyden edistämisessä.
12 Häggman-Laitila A. Varhainen tuki lapsiperheiden terveyden edistämisessä.
13 Ihalainen K et al. Laadukas kirjaaminen lastenneuvoloiden tavoitteeksi.
14 Jakonen S et al. Health and society in Finland: public health nurses' daily practice.
15 Jokinen P et al. Ethical issues in ethnographic nursing research with children and elderly people.
16 Kankkunen P et al. Ethical issues in paediatric nontherapeutic pain research.
17 Kankkunen P et al. Vanhemmat yli 1-vuotiaan lapsen toimenpidekivun arvioijina - kirjallisuuskatsaus.
18 Kankkunen P et al. Miksi lapsen leikkauskipu voi jäädä lievittämättä? Hoitohenkilöstön, vanhempien ja lasten näkökulma.
19 Kankkunen P et al. Lasten leikkauskivun arviointi kotona - kyselytutkimus 1-6-vuotiaiden lasten vanhemmille.
20 Kankkunen PM et al. Children's postoperative pain at home: family interview study.
21 Kemppainen U et al. Smoking patterns among ninth-grade adolescents in the Pitkäranta district (Russia) and in Eastern Finland.
22 Koponen P et al. Asiakas ja terveyspalvelut.
23 Kylmä J. The good treatment of adults living with the HIV infection - the standpoint of the dynamics of hope.
24 Kylmä J et al. Terveyden edistämisen etiikan lähtökohtia.
25 Lammintakanen J et al. Sairaanhoitaja terveydenhuollon valintojen tekijänä.
26 Lankinen P et al. Hoitajien valmiudet aikuistyypin diabeetikoiden ruokavalio-ohjauksessa.
27 Palovaara M et al. Operatiivisten sairaanhoitajien kokemuksia hoitotyön portfoliokoulutuksesta.
28 Partanen P. Hoitotyön henkilöstön mitoittaminen erikoissairaanhoidossa.
29 Paukkunen L et al. Koulutus ammatillisten arvojen ja tietorakenteen kehittäjänä sosiaali- ja terveysalalla.
30 Pelkonen M. Mitä on näyttö hoitotyössä?
31 Pelkonen M, Hakulinen T. Voimavaroja vahvistava malli perhehoitotyöhön.
32 Pietilä A-M. Johdanto.
33 Pietilä A-M. Perheen muotokuva ajassa: lähtökohtia preventiiviselle perhehoitotyölle.
34 Pietilä A-M et al. Työmenetelmiä terveyttä edistävässä asiakastyössä.
35 Pietilä A-M et al., toim. Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät.
36 Pietilä A-M, Häggman-Laitila A. Kohti terveyttä edistävän hoitotyön vaikuttavuuden arviointia: empiirinen esimerkki perheinterventioista.
37 Pietilä A-M, Varjoranta P. Terveyden edistäminen moniammatillisena yhteistyönä: hoitotyön tutkimus- ja kehittämisohjelman laatiminen perusterveydenhuoltoon.
38 Pietilä A-M et al. Kouluterveydenhuollon voimavarat ja kehittämistarpeet Itä-Suomen läänissä.
39 Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K. Terveystieteiden maisteriksi hoitotieteessä: opiskelumahdollisuudet Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksella.
40 Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K. Tuottaako hoitotieteellinen tutkimus innovaatioita? Analyysiä ja lähtökohtia hoitotieteellisen tutkimuksen ydinkysymyksistä terveyden edistämisessä.
41 Pölkki T. Postoperative Pain Management in Hospitalized Children. Focus on Non-pharmacological Pain Relieving Methods from the Viewpoints of Nurses, Parents and Children.
42 Pölkki T et al. Parental views on participation in their child's pain relief measures and recommendations to health care providers.
43 Pölkki T et al. Parents' roles in using non-pharmacological methods in their child's postoperative pain alleviation.
44 Silen-Lipponen M et al. Collaboration in the operating room: the nurses' perspective.
45 Tallberg M. Bakgrund.
46 Tallberg M. Starten går 1948-1957.
47 Tallberg M. Uppgradering till institut 1958-1967.
48 Tallberg M. "Hjälppis".
49 Tallberg M. Omsorgsgruppen.
50 Tallberg M. Första tiden under YUS 1968-1973.
51 Tallberg M. Vårdlärans uppsving 1974-1986.
52 Tallberg M et al. "Kanslibin" och övrig personal.
53 Tallberg M, Tolonen L. Introduktion.
54 Tervo A et al. Nuorten elämänhallinnan edistäminen - näkökohtia tulevaisuuteen.
55 Tossavainen K et al. Kouluterveydenhuollon hyvä käytäntö. Kouluterveydenhuollon seurantajärjestelmän arviointitutkimus.
56 Tossavainen K, Turunen H. Terve alku uudelle sukupolvelle.
57 Tossavainen K et al. Yhteistoiminnallisuus terveyden edistämisessä ja terveyden oppimisessa.
58 Tossavainen K et al. Terveys ja hyvinvointi kouluyhteisössä.
59 Turunen H. Critical Learning Incidents and Use as a Learning Method. A Comparison of Finnish and British Nurse Student Teachers.
60 Vehviläinen-Julkunen K. Suomalaisen äitiyshuollon menestystarina.
61 Vehviläinen-Julkunen K. Maternity care in Finland a success story.
62 Vehviläinen-Julkunen K. Pääkirjoitus.
63 Vehviläinen-Julkunen K, Pietilä A-M. Hoitotiede Kuopion yliopistossa - alueellista vaikuttavuutta, valtakunnallista vastuuta ja kansainvälistä yhteistyötä.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008