Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 2001
Publications 2001

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Elo J et al. Rohdossa löytyy.
2 Hyttinen MM et al. Age matters: collagen birefringeance of superficial articular cartilage is increased in young guinea-pigs but descreased in older animals after idential physiological type of joint loading.
3 Kinnunen J. Suomalaisen hoitotyön hakkeri.
4 Laitinen-Junkkari P et al. Informal caregivers' participation in elderly-patient care: an interrupted time-series study.
5 Lammintakanen J. Yhteiset tavoitteet - erilaiset keinot: kansainvälinen näkökulma terveyden edistämiseen.
6 Lammintakanen J, Rissanen S. Voiko netissä surffaamalla oppia? Avointen oppimisympäristöjen hyödyntäminen terveyshallintotieteen opetuksessa.
7 Linnosmaa Ismo. Essays on Product Market Competition and Managerial Incentives in Oligopoly Firms.
8 Lorensen M et al. Knowledge and Skill Requirements for Nurse Leaders in the Primary Health Care Services in the Nordic Countries.
9 Paukkunen L et al. Koulutuksen vaikutukset sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja työntekijöiden yhteistyövalmiuksiin.
10 Piirtola M et al. Lääkärin hoitoa vaativat iäkkäiden kaatumisvammat.
11 Rissanen S et al. Yli 75-vuotiaiden vanhusten yksityisten ja julkisten lääkäri- ja kotipalvelujen käyttö.
12 Ryynänen O-P et al. General practitioners' willingness to request plain lumbar spine radiographic examinations.
13 Saranto K. Hoitoympäristöjen tulevaisuus.
14 Saranto K et al. Kuopiossa koulutetaan asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoon.
15 Saranto K et al. Evaluation of the outcomes of a multi-professional education programme in health informatics.
16 Siloaho M et al. Key elements of the implementation of a quality system in three Finnish clinical laboratories.
17 Simpura J et al. The survival of the Finnish health care and social service system during the economic depression of the 1990s.
18 Sinkkonen S et al. Kotihoidon sisältö ja tapaustutkimukset kotihoidon organisoinnista yhdistetyssä sosiaali- ja terveystoimessa.
19 Turunen P. Englannin terveydenhuollon informaatiostrategia - miten arvioida strategiaa?
20 Turunen P et al. Lääketallennusjärjestelmä hoitajien arvioimana.
21 Turunen P, Suokas M. Sähköisen potilaskertomuksen käytettävyys suhteessa manuaaliseen potilaskertomukseen : tapaustutkimus Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksesta.
22 Vuori J. Motivation as a product of meaninglessness? A tentative theory for health care organizations.
23 Vuori J. Yhdysvaltain terveyshallinnon etnografiaa: terveyttä vai terveysjärjestelmiä kansalaisille?
24 Vuori J. Dialoginen arviointi hoitotyön johtamisessa - asymmetrinen ja symmetrinen päätöksenteko osastonhoitajan työssä.
25 Vuori J. Oppimisen ja johtamisen mahdottomuudesta terveydenhuollon organisaatioissa.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008