Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 2001
Publications 2001

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Airaksinen M et al. Lääkeneuvontaa asiakkaan tarpeisiin.
2 Elo J et al. Rohdossa löytyy.
3 Enlund H et al. Patient-perceived problems, compliance, and the outcome of hypertension treatment.
4 Helin-Tanninen M et al. Uudet teknologiat farmasiassa ja potilaiden hoidossa: ESCP:n kongressi, Basel, 11.-14.10.2000.
5 Helin-Tanninen M et al. Enteral suspension of nifedipine for neonates. Part 1. Formulation of nifedipine suspension for hospital use.
6 Jokisalo E et al. Patients' perceived problems with hypertension and attitudes towards medical treatment.
7 Kalapuro E et al. 11th international social pharmacy workshop - past and future of social pharmacy.
8 Kivioja A. Lääkepolitiikan ja -talouden tutkimuskeskus.
9 Korhonen M, Saano S. Kuinka yleinen on yleinen? Haittavaikutusten yleisyyttä kuvaavien termien tulkinta.
10 Kumpusalo-Vauhkonen A et al. "Kun rahhoo on vuan panna likkoon, niin kyllä sitä jottaen tietoo lähtis" : potilaiden kokemuksia kivun hoidosta.
11 Mäntyselkä P et al. Variability in prescribing for musculoskeletal pain in Finnish primary health care.
12 Mäntyselkä P et al. Pain as a reason to visit the doctor: a study in Finnish primary health care.
13 Mäntyselkä P et al. Patients' versus general practitioners' assessments of pain intensity in primary care patients with non-cancer pain.
14 Naaranlahti T, Saano S. Rabdomyolyysi lääkeaineinteraktion seurauksena.
15 Naaranlahti T, Saano S. Lääkkeen aiheuttama haimatulehdus.
16 Närhi U. Implementing the Philosophy of Pharmaceutical Care into Community Pharmacy Services - Experiences with Asthma Patients in Finland.
17 Närhi U et al. Do asthma patients receive sufficient information to monitor their disease - a nationwide survey in Finland.
18 Riukka L et al. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien odotukset sairaala-apteekkien lääkeinformaatiopalvelulta.
19 Saano S, Korhonen M. Miksi farmasiaa opiskelemaan? - Kysely uusille farmasian opiskelijoille.
20 Saano S, Naaranlahti T. Serotoniinioireyhtymä.
21 Vainio KK et al. The perceived role and skills of pharmacists in asthma management after in-house training.
22 Vidgren P, Vainio K. Hyvä astmalääkeresepti.
23 Vienonen M, Vohlonen I. Integrated health care in Russia: to be or not to be?
24 Vohlonen I. Lääkepolitiikka terveyspolitiikassa: miksi, mitä ja kuinka?
25 Vohlonen I et al. Terveysturva ja sen rahoitus: esitutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset.
26 West SL et al. Tocolytic therapy for preterm labour: assessing its potential for reducing preterm delivery.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008