Kirjasto
Library

Julkaisut 2001
Publications 2001

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Huuhtanen R. FinELib as a joint university service and resource.
2 Juntunen A. Kokemuksia informaatiolukutaidon opetuksesta: Kuopion yliopiston hoitotieteen opiskelijoiden tiedonhaun verkkokurssi.
3 Saarti J. Kirjastot, politiikka ja etiikka.
4 Saarti J. Suomen yleisten kirjastojen ATK-kirjastojärjestelmät ja niiden kustannusvaikutukset.
5 Saarti J. Computer systems in Finnish public libraries.
6 Saarti J. Mieto yhteiskunta.
7 Saarti J. Kohti digitaalista kirjastoa - miten käy kansalaisten tasavertaisuuden?
8 Saarti J. Koulukirjastoista korkeakoulukirjastoksi [online].
9 Saarti J. Tiedonhallintataitojen verkko-opetusmateriaalit [online].
10 Saarti J. Itätieto: Itä-Suomen digitaalisen kirjaston kehittäminen projektein.
11 Saarti J. Avoin tietoverkkoympäristö ja standardit: kolumni.
12 Saarti J. Ennustamisen vaikeus.
13 Saarti J. Aikuisuuden kynnyksellä.
14 Saarti J, Huuhtanen R. Projektitoiminta ja monitoimijaiset hankkeet: Itätieto-hankkeen opit.
15 Salmi L. Complacency of medical librarians.
16 Salmi L. Librarians´ professional skills acknowledged at last?
17 Salmi L, Niinimäki J. Selviytyykö lääkäri verkossa?

Kirjasto Library
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008