Kielikeskus
Language Centre

Julkaisut 2001
Publications 2001

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Hyvärinen M-L, Väisänen K. Puhetta viestinnästä. Puheviestinnän opetusmateriaalia.
2 Pesonen M, Helkala E-L. Ihmis- ja elämänläheistä yliopisto-opetusta.

Kielikeskus Language Centre
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008