Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen yksikkö
Department of Public Health and General Practice

Julkaisut 2001
Publications 2001

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aira M et al. Alkoholiongelmien käsittely terveyskeskuslääkärin vastaanotolla.
2 Asikainen E et al. Onko pienten terveyskeskusten työterveyshuolloilla tulevaisuutta? Selvitytymisstrategiana siirtyminen tuotteistettuun, väestövastuulliseen työterveyshuoltoon.
3 Elo J et al. Rohdossa löytyy.
4 Elo J et al. Kyselytutkimus selän magneettitutkimukseen lähettämisestä: Potilaan omavastuuosuusko lähettämishalukkuuden ratkaisijana?
5 Eloniemi-Sulkava U et al. Effects of supporting community-living demented patients and their caregivers: A randomized trial.
6 Everson SA et al. Stress-induced blood pressure reactivity and incident stroke in middle-aged men.
7 Franc M-A et al. In vivo up-regulation of aryl hydrocarbon receptor expression by 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) in a dioxin-resistant rat model.
8 Franc MA et al. Persistent, low-dose 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin exposure: effect on aryl hydrocarbon receptor expression in a dioxin-resistance model.
9 Haapala I, Fogelholm M. Tietotekniikka ravitsemuskasvatuksen tukena. Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet ravitsemuskasvatuksessa.
10 Halonen J et al. Yleislääketieteeseen erikoistuminen Suomessa.
11 Halonen J et al. Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus- ohjaajalääkärin näkökulma.
12 Heinäsmäki T et al. Matkalle valmistautuminen ja matkalta paluu.
13 Helkala E-L et al. Associations between apolipoprotein E phenotype, glucose metabolism and cognitive function in men. An explorative study in a population sample.
14 Hu G et al. Different worlds, different tasks for health promotion: comparisons of health risk profiles in Chinese and Finnish rural people.
15 Huusko T. Hip Fractures in Central Finland and Geriatric Rehalbilitation after Hip Fracture Operation.
16 Huusko TM et al. Lonkkamurtumapotilaiden kuntoutus Keski-Suomessa.
17 Huusko TM et al. Threefold increased risk of hip fractures with rheumatoid arthritis in Central Finland.
18 Hyppölä H. Development and Evaluation of Undergraduate Medical Education in Finland.
19 Hänninen J et al. Good continuity of care may improve quality of life in type 2 diabetes.
20 Häyry P et al. Eläinkokeet ovat moraalisesti yhtä ongelmallisia kuin lemmikkieläinten pitäminen.
21 Ikäheimo P et al. Potilaiden heikko hoitomotivaatio vaikeuttaa astman hoitoa.
22 Jansen MCJF et al. Cohort analysis of fruit and vegetable consumption and lung cancer mortality in european men.
23 Jokisalo E et al. Patients' perceived problems with hypertension and attitudes towards medical treatment.
24 Jormanainen V et al. Lääkäreiden tupakoiville potilailleen suosittelemat tupakoinnin lopettamismenetelmät vuonna 1995.
25 Joukamaa M et al. Psychometric properties of the Finnish 20-item Toronto Alexitymia Scale.
26 Jousimaa J. The Clinical Use of Computerised Primary Care Guidelines.
27 Juva K et al. Sex differences in cognitive performance among the very old - Mini-mental state examination in a population aged 85 years and over.
28 Jämsä T et al. Effects of 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin on bone in two rat strains with different aryl hydrocarbon receptor Strctures.
29 Kantola S et al. Detection of tongue cancer in primary care.
30 Kaplan GA et al. Childhood socioeconomic position and cognitive function in adulthood.
31 Karvonen MK et al. Leucine7 to proline7 polymorphism in the preproneuropeptide Y is associated with the progression of carotid atherosclerosis, blood pressure and serum lipids in Finnish men.
32 Kattainen H et al. In utero/lactatational 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin exposure impairs molar tooth development in rats.
33 Kauppinen T et al. Kiintymyssuhde vanhempiin ja psykosomaattinen oireilu nuoruusiässä.
34 Kivipelto M et al. Midlife vascular risk factors and late-life mild cognitive impairment. A population-based study.
35 Kivipelto M et al. Midlife vascular risk factors and Alzheimer´s disease in later life: longitudinal, population based study.
36 Komulainen H, Tuomisto J. Yleistoksikologiaa.
37 Komulainen H, Tuomisto J. Elintoksikologian perusteita.
38 Komulainen H, Tuomisto J. Toksisuuden tutkiminen ja arviointi.
39 Komulainen H, Tuomisto J. Metallit ja metalloidit.
40 Korkalainen M et al. The AH receptor of the most dioxin-sensitive species, Guinea pig, is highly homologous to the human AH receptor .
41 Koulu M, Tuomisto J. Johdanto neurofarmakologiaan, neurotransmissio.
42 Koulu M, Tuomisto J, toim. Farmakologia ja toksikologia. 6. p.
43 Kromhout D et al. Physical activity and dietary fiber determine population body fat levels: the Seven Countries Study.
44 Kumpusalo E. Keneltä lääkäri kokee saavansa arvostusta?
45 Kumpusalo E et al. Prevalence of left ventricular hypertrophy in Finnish primary health care hypertensive patients.
46 Kumpusalo E, Takala J. Yleislääkärin sudenkuopat.
47 Kumpusalo EA, Takala JK. Do beta-blockers put on weight?
48 Kumpusalo-Vauhkonen A et al. "Kun rahhoo on vuan panna likkoon, niin kyllä sitä jottaen tietoo lähtis" : potilaiden kokemuksia kivun hoidosta.
49 Kurl S et al. Systolic blood pressure response to exercise stress test and risk of stroke.
50 Lakka H-M. Obesity, Hyperinsulinemia and Atherosclerotic Cardiovascular Diseases. Prospective Studies in Men.
51 Lakka TA et al. Abdominal obesity is associated with accelerated progression of carotid atherosclerosis in men.
52 Lakka TA et al. Cardiorespiratory fitness and the progression of carotid atherosclerosis in middle-aged men.
53 Laukkanen E et al. Koulun yhteisöllisyys - väline vaikuttaa nuorten terveeseen kasvuun.
54 Laukkanen ER et al. Heavy drinking is associated with more severe psychosocial dysfunction among girls than boys in Finland.
55 Laukkanen JA et al. Exercise-induced silent myocardial ischemia and coronary morbidity and mortality in middle-aged men.
56 Laukkanen JA et al. Cardiovascular fitness as a predictor of mortality in men.
57 Laukkanen MO et al. Gene transfer of extracellular superoxide dismutase to atherosclerotic mice.
58 Lindgren A et al. Cancer incidence in hypertensive patients in North Karelia, Finland.
59 Lukinmaa P-L et al. Arrest of rat molar tooth development by lactational exposure to 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin.
60 Manninen P et al. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus. III. Keskeisenä kehittämistavoitteena yhtenäinen ja suunnitelmallinen koulutus kaikille erikoistuville lääkäreille.
61 Manninen P, Kujala V. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus: oppimiskäsitys ja kehittämistarpeet.
62 Manninen P et al. Physical exercise and risk of severe knee osteoarthritis requiring arthroplasty.
63 Mehto P et al. Kammoksuttu kuolema.
64 Menotti A et al. The association of silent electrocardiographic findings with coronary deaths among elderly men in three European countries. The FINE study.
65 Menotti A et al. Cardiovascular risk factors and 10-year all-cause mortality in elderly European male populations.
66 Myllykangas L et al. Association of lipoprotein lipase Ser447Ter polymorhphism with brain infarction: a population-based neuropathological study.
67 Myllykangas M. Terveystarpeiden lietsontaa: mistä medikalisaatiossa on kyse?
68 Mäntyselkä P et al. Variability in prescribing for musculoskeletal pain in Finnish primary health care.
69 Mäntyselkä P et al. Pain as a reason to visit the doctor: a study in Finnish primary health care.
70 Mäntyselkä P et al. Patients' versus general practitioners' assessments of pain intensity in primary care patients with non-cancer pain.
71 Paasonen MK, Tuomisto J. Johdanto farmakologiaan.
72 Pelkonen M et al. Smoking cessation, decline in pulmonary function and total mortality: a 30 year follow up study among the Finnish cohorts of the Seven Countries Study.
73 Pesonen M, Helkala E-L. Ihmis- ja elämänläheistä yliopisto-opetusta.
74 Piirtola M et al. Lääkärin hoitoa vaativat iäkkäiden kaatumisvammat.
75 Polvikoski T et al. Prevalence of Alzheimer's disease in very elderly people. A prospective neutopathological study.
76 Pärnänen Heikki et al. Terveyskeskuslääkärissäkäyntien syyt Suomessa.
77 Rahkonen T. Delirium in the Non-Demented Elderly.
78 Rahkonen T et al. Delirium in the non-demented oldest old in the general population: risk factors and prognosis.
79 Rahkonen T et al. Systematic intervention for supporting community care of elderly people after a delirium episode.
80 Rissanen S et al. Yli 75-vuotiaiden vanhusten yksityisten ja julkisten lääkäri- ja kotipalvelujen käyttö.
81 Rissanen TH et al. Low serum lycopene concentration is associated with an excess incidence of acute coronary events and stroke: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study.
82 Ryynänen O-P et al. General practitioners' willingness to request plain lumbar spine radiographic examinations.
83 Räihä I et al. Poor performance in the Mini-Mental State Examination due to causes other than dementia.
84 Salonen JT et al. Kolmevuotisen C- ja E-vitamiinilisän vaikutus kaulavaltimon ateroskleroosiin. Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention (ASAP) -tutkimus.
85 Snapir A et al. An insertion/deletion polymorphism in the alpha2B-adrenergic receptor gene is a novel genetic risk factor for acute coronary events.
86 Snapir A et al. G-protein beta3 subunit C825T polymorphism: no association with risk for hypertension and obesity.
87 Sulkava R. Dementiapotilaan käytösoireet.
88 Sulkava R. Neurogeriatria.
89 Suomen muistitutkimusyksiköiden asiantuntijatyöryhmä. Dementiapotilaiden käytösoireet.
90 Suomen muistitutkimusyksiköiden asiantuntijatyöryhmä:. Dementiapotilaiden käytösoireiden lääkkeetön hoito.
91 Suomen muistitutkimusyksiköiden asiantuntijatyöryhmä:. Dementiaan liittyvien käytösoireiden lääkehoito.
92 Tacke U, Tuomisto J. Riippuvuus ja väärinkäyttö.
93 Takala J et al. Verenpainepotilas terveyskeskuksessa: hoidossa yhä parantamisen varaa.
94 Tanskanen A et al. Fish consumption and depressive symptoms in the general population in Finland.
95 Tanskanen A et al. Nightmares as predictors of suicide.
96 Tuomilehto J et al. Urinary sodium excretion and cardiovascular mortality in Finland: a prospective study.
97 Tuomilehto J et al. Authors's reply (Sodium excretion and cardiovascular mortality).
98 Tuomisto J. Ovatko dioksiinit terveysongelma Suomessa?
99 Tuomisto J. Riskinarviointi - turvallisuuden parantaja vai huonontaja?
100 Tuomisto J. Liikenteen ja energiantuotannon päästöt ja terveys.
101 Tuomisto J. Ruoan suuret ja pienet riskit.
102 Tuomisto J. Matolääkkeet ja ulkoloisten häätöön käytetyt lääkeaineet.
103 Tuomisto J. Torjunta-aineet. Orgaaniset ympäristömyrkyt.
104 Tuomisto J. Terveydelle haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet.
105 Tuomisto J. Onko ruoka turvallista tavalliselle kuluttajalle v. 2005?
106 Tuomisto J. Suurimmat riskit elintarvikkeissa?
107 Töyry S et al. Kunta-alan henkilöstön työterveyshuolto työnantajapuolen arvioimana.
108 Viramo P, Sulkava R. Muistihäiriöiden ja dementian epidemiologia.
109 Voutilainen S et al. Low dietary folate intake is associated with an excess incidence of acute coronary events. The Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study.
110 Välimäki S et al. Relation of collagen type I alpha 1 (COLIA1) and vitamin D receptor genotypes to bone mass, turnover, and fractures in early postmenopausal women and to hip fractures in elderly people.
111 Yu Z. Socioeconomic Status and Trends in Cardiovascular Risk Factors in a Chinese Population.

Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen yksikkö Department of Public Health and General Practice
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008