Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 2000
Publications 2000

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Hallikainen T et al. Lack of association between the functional variant of the catechol-o-methyltransferase (COMT) gene and early-onset alcoholism associated with severe antisocial behavior.
2 Hölttä S, Malkki P. Response of Finnish higher education institutions to the national information society programme.
3 Kinnunen J, Nyberg T. Oncology nurses' change with respect to clinical management.
4 Kinnunen J et al. Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisvaatimukset 2000-luvulla: maisterikoulutusko avuksi?
5 Kivinen T et al. Tutkimustietoa lääninhallitusten ja Kuopion yliopiston yhteistyönä: Soteva projekti.
6 Myllykangas M et al. Lisää palveluja - lisää terveyttä?
7 Myllykangas M et al. Lääkärien ja hoitajien työnjaosta.
8 Myllykangas M et al. Lääkärien, hoitajien ja johtajien asenteet terveydenhuollon muutoksiin. Osa II: Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset.
9 Mäkisalo M, Kinnunen J. Opiskelijana terveydenhuolto-oppilaitoksessa: opiskelijoiden käsityksiä terveydenhuolto-oppilaitoksen organisaatiokulttuurin osatekijöistä.
10 Nyberg T, Kinnunen J. Impact of WISECARE on clinical behaviour of oncology nurses and on patient outcomes.
11 Pekkala E, Saranto K. Potilaan parhaaksi. Hoitotyön kehittämisohjelma näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseksi organisaatiossa.
12 Rissanen S. Ikääntyneiden palvelut: yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut lisääntyvät.
13 Ryynänen O-P. Tutkimustyö sopii yleislääkärillekin.
14 Ryynänen O-P. Addiktion arvoitus selviämässä.
15 Ryynänen O-P, Myllykangas M. Terveydenhuollon etiikka. Arvot monimutkaisuuden maailmassa. 1. p.
16 Ryynänen O-P et al. Prioritization attitudes among doctors and nurses examined by a scenario method.
17 Ryynänen O-P et al. Lääkärien, hoitajien ja johtajien asenteet terveydenhuollon muutoksiin. Osa I: Hoito- ja korvauskäytännöt sekä toimintojen keskittäminen.
18 Ryynänen O-P, Niinistö L. Priorisointi terveydenhuollossa.
19 Saranto K. Sähköiset tietolähteet tiedonhakijan apuna.
20 Saranto K. Tietotekniikan opetuksesta tiedonhallinnan opetukseen.
21 Sepponen U et al. Sairaanhoitajien asenteet terveydenhuollon valintoihin.
22 Sermeus W et al., ed. Wisecare. Workflow Information Systems for European Nursing Care.
23 Sinkkonen S. Näyttöön perustuvan hoitotyön haasteet ylihoitajille.
24 Sintonen H, Linnosmaa I. Economics of dental services.
25 Timonen M et al. Psychiatric admissions at different levels of the national health care services and male criminality: the Northern Finland 1966 Birth Cohort study.
26 Turtiainen A-M et al. The cross-cultural adaptation of the Belgium Nursing Minimum Data Set to Finnish nursing.
27 Valtonen H, Rissanen P. Lama, kuntien talous ja sosiaali- ja terveysmenot. Löytyykö laman ajalta alueellisia strategioita?
28 Vuori J. Sosiaali- ja terveyshallinnon vertailudilemmat: institutionaalinen inertia ja epäadekvaattinen metodologia vertailun esteinä.
29 Vuori J. Julkisen ja yksityisen sektorin organisaatio- ja johtamisvertailut.
30 Vuori J. Hoitotiede tieteiden hoitajana? Hoito-, lääke- ja hallintotieteen paradigmojen dialogi terveyspolitiikan lähtökohdaksi.
31 Vuori J. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden yhteistyö ja palveluketjut.
32 Vuori J. Oppiva hoitaja, hoitava oppija ja hoitava oppimisdialogin johtaja. Hoitoyhteisön piilevät elinvoimat.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008