Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 2000
Publications 2000

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Cunningham J et al. Providing Personalized Assessment Feedbac for Problem Drinking on the Internet: A Pilot Project.
2 Filppa V et al. Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatinkoulutus alkoi.
3 Honkatukia P. "Lähentelijöitä riittää..." : tyttöjen kokemuksia sukupuolisesta ahdistelusta.
4 Honkatukia P. Naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta turvallisuuskysymyksenä.
5 Honkatukia P. Adolescent girls' experiences on sexual harassment and violence.
6 Honkatukia P et al., toim. Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta.
7 Hämäläinen J. Kodin kasvatusarvot nuorten kokemina: esitelmä Itä-Suomen lääninhallituksen järjestämässä seminaarissa Lasten ja nuorten turvarakenteet tänään, Kuopio 15.-16.2.2000.
8 Hämäläinen J. Parent education as a pedagogical strategy of promoting children's rights.
9 Hämäläinen J, Niemelä P. Social policy and social work in Finland.
10 Hämäläinen J, Niemelä P. Burnout and its alleviation in social work.
11 Kainulainen S, Laurinkari J. Eväitä elämälle - opiskelun yhteydet eri elämänalueille. Invalidiliiton Järvenpään kulutuskeskuksen opiskelijatutkimus 1999.
12 Kettunen A et al. Perceived concern about mould problem.
13 Kirmanen T. Lapsi ja pelko. Sosiaalipsykologinen tutkimus 5-6-vuotiaiden lasten peloista ja pelon hallinnasta. Child and Fear. Social Psychological Study of 5-6-Year-Old Children´s Fears and Coping with Fears.
14 Kivinen T et al. Tutkimustietoa lääninhallitusten ja Kuopion yliopiston yhteistyönä: Soteva projekti.
15 Koski-Jännes A. Addiktio ja alkoholi.
16 Kuusela P. Sosiaalisen konstruktionismin liike sosiaalitieteissä.
17 Kuusela P. Minästä yhteisöön, yhteisöstä minään.
18 Kuusela P, Saastamoinen M, toim. Ruumis, minä ja yhteisö. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma.
19 Kuusela P, Saastamoinen M. Johdannoksi.
20 Laurinkari J. Kokeilusta vakinaiseksi ammattikorkeakouluksi. Pohjois-Savon väliaikaisen ammattikorkeakoulun (1992-1998) arviointi.
21 Laurinkari J. Genossenschaftswesen als Form der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Finnland - Charakteristik der Entwicklung.
22 Laurinkari J, Niemelä P. Tutkimuksen lähtökohdat.
23 Laurinkari J et al. Kuurojen oma-apuperusteinen työllistyminen - viittomakieliset työasiamiehet kuurojen avuksi.
24 Niemelä P. Kansalaisten perusoikeudet ja perusturva vaarassa?
25 Niemelä P. Korjatussa kodissa mieli voi paremmin: mielenterveyskuntoutujien asunnonkorjaushanke arvioitavana.
26 Niemelä P. Turvallisuuden käsite ja tarkastelukehikko.
27 Niemelä P. Suomalaisen väestön turvattomuusprofiili.
28 Niemelä P et al. Opiskelijat ja opettajat arvioijina.
29 Niemelä P, Lahikainen A R. Johdanto.
30 Niemelä P, Lahikainen AR, toim. Inhimillinen turvallisuus.
31 Niiranen V. Meneekö lapsi mediaveden mukana?
32 Niiranen V. Kenen asialla on kunta - kenen kuntatutkimus?
33 Niiranen V. Vastaako terveydenhuolto väestön ja potilaiden odotuksiin? Terveyspalvelujärjestelmän kansalaisresponsiivisuuden tarkastelua.
34 Poutanen V-M. Elämänhallintaa ilman työtä. Tutkimus pitkäaikaistyöttömyyden seurauksista ja niiden hallinnasta Suomussalmella. Coping without Employment. A Study on the Effects of Long-Term Unemployment and How People Manage Them in Suomussalmi.
35 Pölkki. Kasvuympäristön vaikutus lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen.
36 Rautio P. Mielen kätköistä kielen piiloihin - Freudin metapsykologian vaiheita.
37 Rusanen T. Globaali turvallisuus.
38 Ryynänen U. Terveys ja turvallisuus.
39 Takala T, Häyry M. Genetic ignorance, moral oblications and social duties.
40 Gaskell G et al. Biotechnology and the European public.
41 Torgersen H et al. Europe the spoil-sport: on the Europeans' reluctance towards genetically modified food.
42 Töttö P. Pirullisen positivismin paluu. Laadullisen ja määrällisen tarkastelua.
43 Töttö P. Kuvitteellisesta perusjoukosta.
44 Töttö P. Naiset, miehet ja matematiikka.
45 Vornanen R. Teknologiset riskit ja turvallisuus.
46 Vornanen R. Turvallisuus elämän kysymyksenä. 13-17 -vuotiaiden nuorten turvallisuus ja turvattomuuden aiheet. Security as an Essential Concern of Life. Security and Insecurity among 13 to 17 -Year-Old Adolescents.
47 Vornanen R. Nuoret, terveys ja turvallisuus.
48 Vornanen R. Turvallisuus yksilön ja yhteiskunnan tarpeena ja kirkon haasteena.
49 Väisänen R et al. Insecurity related to working life by age groups in Finland and Estonia in the 1990s.
50 Värtö P. "Mies vastaa tekosistaan ... siinä missä nainenkin". Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008