Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 2000
Publications 2000

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ala-Fossi N et al. Promoting antidepressants to physicians in Finnish direct mail and journal advertisements.
2 Enlund H, Lahnajärvi L. Sosiaalifarmasian tutkimus ja opetus Kuopion yliopistossa.
3 Enlund H, Turakka H. Risupartaradikalismista tieteeksi - sosiaalifarmasia 25 vuotta akateemisena oppiaineena Suomessa.
4 Itkonen J. Autonomia ja paternalismi apteekin lääkeinformaatiossa.
5 Joki S. Ehdotus lääkkeiden haittavaikutusten uudeksi luokitteluksi.
6 Joki S. Tieteellinen teksti vaikeaa amerikkalaisille farmasisteille.
7 Kause M et al. Nelivuotiaiden lasten kuumeen kotihoito.
8 Kokki H et al. Recovery after paediatric daycase herniotomy performed under spinal anaesthesia.
9 Kokki H et al. The feasibility of pain treatment at home after adenoidectomy with ketoprofen tablets in small children.
10 Korhonen M. Perustuuko lapsipotilaiden lääkehoito näyttöön?
11 Korhonen M. Antibiootit ja sepelvaltimotaudin ehkäisy.
12 Korhonen M. Mitä meidän pitäisi tietää satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista?
13 Korhonen M, Pelkonen P. Lääkkeiden valikoiva määrääminen lääke-epidemiologisen tutkimuksen kannalta: esimerkkinä mikrobilääkkeet.
14 Kumpusalo-Vauhkonen A et al. Tuki- ja liikuntaelinten kivut itäsuomalaisten potilaiden kokemina ja kuvaamina.
15 Lampi P et al. Increase of specific symptoms after long-term use of chlorophenol polluted drinking water in a community.
16 Mikkonen M et al. Lääkkeitä, luonnonlääkkeitä vai kotikonsteja - tutkimus kuopiolaisista luontaistuoteasiakkaista.
17 Mönkkönen J, ed. The 11th International Social Pharmacy Workshop "Past and Future of Social Pharmacy". June 13 - 17, 2000 Kuopio, Finland.
18 Närhi U et al. Therapeutic outcomes monitoring by community pharmacists for improving clinical outcomes in asthma.
19 Sairanen S et al. Reseptin uusiminen - pelkkää leimaamista vai hoidon tarpeen arviointia?
20 Sihvo S et al. Self-medication with vaginal antifungal drugs: physicians' experiences and women's utilization patterns.
21 Snellman P, Airaksinen M. Asiakkaan kohtaaminen apteekin palveluvalinnassa.
22 Tanskanen P et al. Counselling patients on psychotropic medication: physicians' opinions on the role of community pharmacists.
23 Vohlonen I. Venäjän terveyspoliittinen ohjelma.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008