Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 2000
Publications 2000

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Lankisch N et al. Elävän kalaravinnon käyttö petokalojen poikaskasvatuksessa.
2 Muje P et al. Sisävesien kalatalous hyötyy kalatalouden rakennetuesta.
3 Tossavainen K et al. Terveyden edistäminen toimintaoppimisena - pd-koulutuksen arviointia.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008