Kirjasto
Library

Julkaisut 2000
Publications 2000

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Huuhtanen R. Kokoelmien tason säilyttämistä yhteistyöllä.
2 Huuhtanen R. Varastokirjasto on jo tehnyt historiaa : varastokirjasto 1989-2000 .
3 Huuhtanen R. The national library as a shared resource.
4 Jauhiainen M, Salmi L. News from Finland : training in evidence based medicine searching.
5 Juntunen A, Saarti J. Library as the student´s cornerstone or obstacle: evaluating the method of empathy-based stories.
6 Kananen J. Miehet kirjastossa eli kirjastonhoitajien sukupuolisesti värittynyt ammattikuva.
7 Kananen J, Räisänen M. Kirjastokirja 2000.
8 Laitinen H. ROADS v2.3 -tietokantaohjelmiston käyttöönottajan pikaopas [Online].
9 Saarti J. Developing a regional information service for Eastern Finland.
10 Saarti J. Uusi aika, vanhat vaivat.
11 Saarti J. Fiktiivisten aineistojen tallennus ja haku.
12 Saarti J. Kirjastoammattilaiset ja kirjastonkäyttäjät kaunokirjallisuuden sisällönkuvailijoina.
13 Saarti J. Eastinfo: developing regional information services and local digital library networks.
14 Saarti J. Informaatiotulva ja sen hallinta.
15 Saarti J. Fiction indexing by library professionals and users.
16 Saarti J. Projektitoiminta ja kansainväliset hankkeet [online].
17 Salmi L. News from Finland.
18 Salmi L. EAHIL Council, the new millennium.
19 Salmi L. Kuopion medisiinarien tiedonhaun opetus uusiksi.
20 Salmi L. Looking forward to 8ICML in London.
21 Salmi L. Portaali ja verkkolehtiä lääkäreille.
22 Salmi L. Informaatikot Skotlannissa.
23 Tarvonen S et al. New learning environments and libraries.

Kirjasto Library
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008