Kauppatieteiden laitos
Department of Business and Management

Julkaisut 1999
Publications 1999

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Alajoutsijärvi K et al. Productization as a global growth strategy for small software firms.
2 Alajoutsijärvi K et al. Understanding an industry. The industry recipe and dominant firm strategies in the Finish sawmill industry [CD-ROM].
3 Eskelinen H, Lautanen T. Pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset erilaisissa toimintaympäristöissä. 1990-luvun kokemuksia.
4 Laukkanen M. Yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan jäljillä. Paikallinen kehittäminen kansainvälistyvässä maailmassa.
5 Lautanen T. Viedäkö vai eikö viedä? Toimialan talousstieteellinen tutkimus pienistä teollisuusyrityksistä.
6 Lindblom A, Tikkanen H. The evolution of the distribution channel structure and preferred interaction strategies in the European fast moving consumer goods business [CD-ROM].
7 Niittykangas H. Yrittäjyys ja maaseutu .
8 Niittykangas H. Mistä olikaan kysymys? Yrittäjyys ja maaseutu.
9 Niittykangas H. Toimintansa lopettaneiden yritysten elinkaari.
10 Niittykangas H. Väestön piirteet ja yrittäjyys.
11 Niittykangas H. Yrityspalvelut ja yrittäjyys.
12 Niittykangas H. Kohden oppivaa aluetta - millä keinoin?
13 Niittykangas H et al. Aluellinen yritysaktiviteetti.
14 Niittykangas H, Siiropää J. Teollisuus erilaisilla maaseutualueilla.
15 Niittykangas H et al. Alue- ja rakennepolitiikka - yrittäjyydellä ja omatoimisuudella eteenpäin?
16 Niittykangas H et al. Yrittäjien toiveet toimintaympäristöstä kartoitettiin.
17 Olkkonen R et al. The role of communication in business relationships and netwoorks [CD-ROM].
18 Pasanen M. Monet polut menestykseen. Pk-yritykset Pohjois-Savossa.
19 Silander M et al. Evaluation of regional policy from the viewpoint of the locational behaviour of firms.
20 Sipponen M et al. The adaptation of professional fishing to diminished vendace stocks: the case of Finnish inland waters.
21 Tikkanen H, Limndblom J. Managing networks in international project marketing. Theoorical basis and exemplary case.
22 Tikkanen H, Lindblom J. Managing networks in international project marketing: theoretical basis and exemplary case study.

Kauppatieteiden laitos Department of Business and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008