Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 1999
Publications 1999

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R. Apteekkioikeus Kuopion yliopistolle.
2 Ahonen R, Sepponen K. Lapset lääkkeiden käyttäjinä.
3 Airaksinen M. Pharmaceutical care in primary care in Finland. Professional services development within 10 years.
4 Enlund H. 10th Social Pharmacy Workshop, Leuven, Belgien, August 25-28, 1998 "Information transfer".
5 Eskelinen L et al. ESCP:n 1. kongressi äidin ja lapsen terveydestä Budabestissa 22.-24.4.1998.
6 Joki S. Lääkeaineiden vaikutus hengitysteiden värekarvatoimintaan.
7 Lahnajärvi L. Vaihtelevat reseptien uusimiskäytännöt.
8 Lahnajärvi L et al. Orlistaatin alkuvaiheet Pohjoismaissa.
9 Modamio P et al. La formación universitaria del farmacéutico en Finlandia.
10 Närhi U et al. Detecting problems of patients with asthma in a community pharmacy - a pilot study.
11 Pesonen K et al. Lääkäreiden ja hoitajien käsityksiä lasten postoperatiivisen kivun hoidosta.
12 Sepponen K et al. Training of medical staff positively influences postoperative pain management at home in children.
13 Sihvo S et al. Physicians' attitudes toward reclassifying drugs as over-the-counter.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008