Silmätautien yksikkö
Department of Ophthalmology

Julkaisut 1999
Publications 1999

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ikäheimo K et al. Clinical features of Goldmann-Favre syndrome.
2 Klemola L, Myöhänen T. Huomioita näkökenttätutkimuspotilaan ja glaukoomapotilaan ohjauksesta.
3 Kälviäinen R et al. Vigabatrin, a gabaergic antiepileptic drug, causes concentric visual field defects.
4 Mäntyjärvi M. Suomalainen asiantuntijakommentti.
5 Mäntyjärvi M. Näkemisen ongelmat liikenneturvallisuuden uhkana.
6 Mäntyjärvi M. Sairauksiin liittyvät värinäköviat.
7 Mäntyjärvi M et al. Visual functions of drivers involved in traffic accidents.
8 Mäntyjärvi M, Tuppurainen K. Cataract in traffic.
9 Mäntyjärvi M, Tuppurainen K. Kaihi ja ajokyky.

Silmätautien yksikkö Department of Ophthalmology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008