Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 1999
Publications 1999

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Launonen L, Puolimatka T. Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka.
2 Moilanen P. Sosiaalipedagogiikan tieteenteoriat.
3 Mönkkönen K et al. Sosiaalipedagogiikan käytännön sovelluksia.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008