Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 1999
Publications 1999

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Fridlund B. Consequences and rehabilitation needs in women after the first myocardial infarction.
2 Hakulinen T et al. Relationships between family dynamics of Finnish child-rearing families, factors causing strain and received support.
3 Hinno S et al. Portfolio on jatkuva prosessi.
4 Isola A. Voimmeko käyttää toistemme kenkiä?
5 Isola A. Mittaamisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet.
6 Isola A. Tehtävämme on vaalia kukkaamme?
7 Isola A, Hirvonen R. Pehmeää ja kovaa vanhusten hoitotyössä.
8 Isola A, Kylmä J. Miten Suomi hoitaa vanhuksensa.
9 Isola A, Laitinen-Junkkari P. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
10 Isola A, Laitinen-Junkkari P. Vanhuksen arki hoitolaitoksessa .
11 Isola A, Laitinen-Junkkari P. Vanhustenhoidon haasteet.
12 Isola A, Laitinen-Junkkari P. Hoitotiede-lehti hoitotieteellisen tiedon julkaisijana.
13 Isola A, Virtaniemi S. Vanhusten pitkäaikaishoidon kehittämisprojekti Herttoniemen sairaalassa.
14 Jakonen S, Pekkonen P. Lasten ja nuorten hyvinvointi haasteena laaja-alaiselle yhteistyölle.
15 Jokinen P. Astmaa sairastavan lapsen perheen elämänpolku - etnografia astmaa sairastavien kouluikäisten lasten perheiden elämästä.
16 Kaila-Behm A, Vehviläinen-Julkunen K. Isät asiakkaina.
17 Kankkunen P. Learning guides as supporters of independent learning.
18 Kankkunen P, Külli A. Video-conference as an example of international collaboration and distance learning.
19 Kankkunen P et al. Lasten kivun hoidon oppiminen: sairaanhoitajaopiskelijoiden kuvaus.
20 Kiikkala I. Asiakaskeskeisyys on ajankohtainen asia. Mitä se oikein on?
21 Kinnunen J et al. Terveystieteiden monialainen tutkimus ja yliopistokoulutus - suunnistuspoluilta tiedon valtateille.
22 Kinnunen J et al., toim. Terveystieteiden monialainen tutkimus ja yliopistokoulutus. Suunnistuspoluilta tiedon valtateille. Professori Sirkka Sinkkoselle omistettu juhlakirja.
23 Kursula M-L et al. Nuorten terveyden edistäminen.
24 Kylmä J et al. Ethical considerations in a grounded theory study on the dynamics of hope in hiv-positive adults and their significant others.
25 Kylmä J, Vuori J. Hoitotyöntekijän toivon dynamiikka ja sen tutkimus hoitosuhteessa, hoitoyhteisössä ja hoitotyön johtamisessa.
26 Laitinen-Junkkari P. Dementoituvien ja heidän omaistensa sopeutumisvalmennus.
27 Laitinen-Junkkari P. Vanhukset ja omaiset entisaikaan.
28 Laitinen-Junkkari P. Vanhukset ja heidän omaisensa kvantitatiivisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena: huomioita ja ongelmakohtia.
29 Laitinen-Junkkari P et al., toim. Moninainen vanhusten hoitotyö.
30 Laitinen-Junkkari P, Rissanen S. Vanhuksen omaiset hoitoon osallistujina.
31 Laitinen-Junkkari P et al. Vanhuksen hyvä hoito.
32 Oinas E et al. A midwife-public-health nurse's work in northern Finland, 1950-87.
33 Oinas E et al. Kätilö-terveyssisarena Sevettijärvellä 1950-luvulla.
34 Paukkunen L, Turunen H. 10th international nursing research congress - nursing research for a changing world 12-14.7.1998 Utrechtissa Hollannissa.
35 Paunonen M, Vehviläinen-Julkunen K, toim. Perhe hoitotyössä: teoria, tutkimus ja käytäntö .
36 Paunonen M, Vehviläinen-Julkunen K. Esipuhe.
37 Paunonen M, Vehviläinen-Julkunen K. Perhe hoitotyössä .
38 Paunonen M, Vehviläinen-Julkunen K. Perhetutkimuksen kehittyminen hoitotieteessä.
39 Paunonen M et al. Tulevaisuuden kehittämissuuntia perhehoitotyössä ja sen koulutuksessa.
40 Pelkonen M. Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet ja hoitotyön johtaja.
41 Pietilä A-M. Preventiivinen hoitotiede ja terveyden tutkiminen - teoreettisia ja metodisia näkökulmia.
42 Pietilä A-M. Perhe nuoren kontekstina: vanhempien ja nuorten väliset sosiaaliset suhteet ja vanhempien voimavarat.
43 Pietilä A-M et al. Preventiivinen hoitotiede - yksilö, yhteisö ja kulttuuri terveyden tutkimuksessa.
44 Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K. Terveyden edistämisen asiantuntijuutta oppimassa: preventiivisen hoitotieteen koulutus Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksella.
45 Pietilä A-M, Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotieteen koulutus Kuopion yliopistossa: preventiivisen hoitotieteen koulutus ja sen suuntaviivat.
46 Pirskanen M et al. Itsetunnon tukeminen masentuneen nuoren kokemana.
47 Pölkki T et al. Pain in children: qualitative research of Finnish school-aged children's experiences of pain in hospital.
48 Rissanen S et al. Vanhusten kotihoidon laatu Kuopiossa 1994 ja 1997 : arviointitutkimus kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämisen vaikutuksista kotihoidon laatuun vanhusasiakkaiden, omaisten ja työntekijöiden arvioimana.
49 Rissanen S et al. Kotihoidon laatu Kuopiossa 1994 ja 1997.
50 Räikkönen O et al. Äitiyshuollon palvelujen käyttö raskauden seurannassa.
51 Silén-Lipponen M et al. Leikkaushoitajien merkityksellisiä kokemuksia yhteistoiminnallisuudesta.
52 Tallberg M. Tulevaisuuden hoitotyö: välineet ja valmius.
53 Tallberg M. Sairaanhoitajien järjestötoiminnan käännekohtia 1898-1968.
54 Tallberg M. Sophie Mannerheim kansainvälisen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja 1922-1925.
55 Tossavainen K. Terveysalan yliopistollisen opettajankoulutuksen salonkikelpoisuus - koulutus on aina aikansa lapsi.
56 Tossavainen K. Oppimisen ja opetuksen kehittämismahdollisuudet terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksessa - maailma muuttuu - opiskelu ja opetus uudistuvat.
57 Tossavainen K. Katse tulevaisuuteen.
58 Tossavainen K, Turunen H, toim. Terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden ohjaamisesta ammattikorkeakoulussa.
59 Tossavainen K, Turunen H. Neuvojasta oppimisen ohjaajaksi - ohjaamiskäytännöt tarkoituksenmukaisiksi .
60 Tossavainen K, Turunen H, toim. Koulutusrakenteet muuttuvat - muuttuuko opetus ja oppiminen? Terveys- ja sosiaalialan koulutus ammattikorkeakoulun uudistusvaiheessa.
61 Turtiainen K et al. Laitoshoidossa olevien dementoituvien potilaiden ruokailusta kieltäytymistilanteet - hoitajien näkökulma.
62 Turunen H. Oppiminen, opetus ja opetussuunnitelmat - johdanto kirjan artikkeleihin.
63 Turunen H et al. Initial results from the European Network of Health Promoting Schools program on development of health education in Finland.
64 Töyry E et al. Ihmisläheinen hoito -mittarin kielteisesti ja myönteisesti ilmaistujen väittämien yhteys niihin vastaamiseen ja mittarin luotettavuuteen.
65 Töyry E et al. Ihmisläheisen hoidon kehittäminen - mitä potilaspalaute kertoo?
66 Varjoranta P, Pietilä A-M. Kouluterveydenhuolto tänään. Selvitys kouluterveydenhuollon toiminnasta 14 suomalaisessa kunnassa.
67 Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotieteellisen tiedon kehittäminen - mahdollisuuksia ja rajoituksia.
68 Vehviläinen-Julkunen K. Perheen tukeminen raskauden aikana.
69 Vehviläinen-Julkunen K. European trends in the development of nursing education on Master's level.
70 Vehviläinen-Julkunen K, Duffy M. Perhekeskeinen hoitotyö Utahissa ja Suomessa.
71 Vehviläinen-Julkunen K, Meriläinen P. Millaisen Sammon professori Sirkka Sinkkonen takoi hoitotieteeseen?
72 Vehviläinen-Julkunen K, Paunonen M. Johdanto.
73 Vehviläinen-Julkunen K et al. Kansainvälisten kipumittareiden käyttö lasten kivun arvioinnissa hoitotyössä.
74 Vehviläinen-Julkunen Katri. Nursing research priorities in Finland - theory development or only descriptions.
75 Voutilainen U. Syventyviä valmiuksia opettaa yliopistossa :kokemuksia pedagogisesta PD-koulutuksesta.
76 Voutilainen U. Portfolio - a support of learning process and a tool of self-evaluation.
77 Voutilainen U, Pulkkinen H. Opetuksen vs tutkimuksen meritointi ja arvostus.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008