Anestesiologian klinikka
Department of Anesthesiology

Julkaisut 1999
Publications 1999

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ensinger H et al. Effect of dobutamine on splanchnic carbohydrate metabolism and amino acid balance after cardiac surgery.
2 Hendolin H. Postoperatiivisen kivun hoito.
3 Hendolin H, Hirvonen E. Vatsaleikkauspotilaan anestesia.
4 Jakob SM et al. The Haldane effect - an alternative explanation for increasing gastric mucosal PCO2 gradients?
5 Jakob SM et al. Regional perfusion and gastrointestinal function after cardiac surgery.
6 Jakob SM, Takala J. Importance of the splanchnic circulation.
7 Jakob SM et al. Hepatosplanchnic perfusion.
8 Jama T, Mattila MAK. Antaako yliopisto valmiudet ensihoidon hallintaan hätätilanteessa?
9 Juvonen PO et al. Splanchnic tissue perfusion in acute experimental pancreatitis.
10 Kari A. Riskien ja voimavarojen hallinta leikkausyksiköissä ja teho-osastoilla.
11 Kari A, Ali-Melkkilä T. Tietojärjestelmät anestesiologiassa ja tehohoidossa.
12 Kokki H et al. The effect of intravenous ketoprofen on postoperative epidural sufentanil analgesia in children.
13 Kokki H et al. Intravenous ketoprofen and epidural sufentanil analgesia in children after combined spinal-epidural anaesthesia.
14 Mattila MAK. Telelääketiede.
15 Mattila MAK. Johdanto.
16 Mattila MAK. Etäkonsultaatio.
17 Mattila MAK. Loppusanat.
18 Mattila MAK. Etälääketiede suuronnettomuuksissa.
19 Mattila MAK. World Congress of disaster and emergency medicine in Osaka 10.-13.5.1999.
20 Mattila MAK. Diagnoosina kipu : oikean hoidon haaste.
21 Mattila MAK. Kannattaako kipuja kärsiä?
22 Metsävainio K. Hypertoniset korvausliuokset.
23 Miettinen H et al. Endoscopically assisted femoral canal debridement in revision hip arthrosplasty - a technical hint.
24 Moreno R et al. The use of maximum SOFA score to quantify organ dysfunction/failure in intensive care: results of a prospective, multicentre study.
25 Niskanen M et al. Quality of life after prolonged intensive care.
26 Niskanen M, Takala J. Survival is not enough: quality of life after intensive care.
27 Parviainen I et al. Tehostettu ravitsemushoito erityistilanteissa.
28 Parviainen I, Takala J. Septisen sokkipotilaan verenkierron tukihoito.
29 Rosenberg P et al., toim. Anestesiologia ja tehohoito.
30 Ruokonen E. Tehohoidon infektiot.
31 Ruokonen E et al. Procalcitonin concentrations in patients with neutropenic fever.
32 Suistomaa M, Takala J. Tehohoitopotilaan ravitsemus.
33 Takala J. Multiple organ failure: clinical features and pathogenesis.
34 Takala J. Progressive depletion in critically ill patients - an unsolved clinical problem that persists.
35 Takala J et al. Increased mortality associated with growth hormone treatment in critically ill adults.
36 Takala J, Wolfe RR. Nutrition in the intensive care unit.
37 Tenhunen JJ et al. Intestinal luminal microdialysis: a new approach to assess gut mucosal ischemia.
38 Töyry E et al. Ihmisläheisen hoidon kehittäminen - mitä potilaspalaute kertoo?
39 Uusaro A, Takala J. Monielinvaurio.
40 Valta P et al. Acute respiratory distress syndrome: frequency, clinical course, and costs of care.

Anestesiologian klinikka Department of Anesthesiology
Julkaisutietokanta 19.7.2000 Publications Data Base 19.7.2000