Valtakunnallinen koe-eläinkeskus
National Laboratory Animal Centre

Julkaisut 1998
Publications 1998

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Eskola S, Kaliste-Korhonen E. Effects of cage type and gnawing blocks on weight gain, organ weights and open-field behaviour in wistar rats.
2 Itkonen S, Kaliste-Korhonen E. Koe-eläinhoitajat ja eläinoikeusaktivistit: työnkuva uhattuna?
3 Kaliste-Korhonen E. Työturvallisuus koe-eläinyksikössä.
4 Kaliste-Korhonen E. Geeniteknologia koe-eläinyksiköiden arkipäivää.
5 Kaliste-Korhonen E. Geenimuunnetut eläimet: geneettinen ja terveydellinen laatu kunnossa?
6 Kaliste-Korhonen E et al. Koe-eläinyksikön ilman epäpuhtaudet.
7 Kaliste-Korhonen E et al. Effect of phenobarbital and beta-naphthoflavone on activities of different rat esterases after paraoxon exposure.
8 Kanerva H et al. Pharmacokinetics of deramciclane in dogs after single oral and intravenous dosing and multiple oral dosing.
9 Kanerva H et al. Different absorption profiles of deramciclane in man and in dog.
10 Kettunen J et al. The effect of an intramedullary carbon-fiber-reinforced liquid crystalline polymer implant on bone: An experimental study on rabbits.
11 Kettunen J et al. Mechanical properties and strength retention of carbon fibre-reinforced liquid crystalline polymer (LCP/CF) composite: An experimental study on rabbits.
12 Luoma H et al. Seven weeks feeding of magnesium and fluoride modifies plasma lipids of hypercholesterolaemic rats in late growth phase.
13 Nevalainen T. Ksylitoli ja koirat. Pohjoismaisen eläinlääkärikongressin satoa.
14 Nevalainen T, Voipio H-M. Anesteesia loomkatsete korral.
15 Nevalainen T, Voipio H-M. Eläinkokeen anestesian suunnittelu.
16 Voipio H-M, Nevalainen T. Improved method for vaginal plug detection in rats.

Valtakunnallinen koe-eläinkeskus National Laboratory Animal Centre
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008