Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 1998
Publications 1998

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Apajasalo M et al. Health-related quality of life of patients with genetic skeletal dysplasias.
2 Blom-Lange M, Sintonen H. Measuring the effectiveness of hospital treatment.
3 Dufva H, Sinkkonen S. Hyvin- ja pahoinvointia korkeakouluissa.
4 Hirvonen R et al. "Like a poor horse, satisfied with its portion of hay." Life of the elderly who use home care and help services.
5 Häkkinen H. Lagstadgade äldreråd i Danmark sedan 1995: antalet råd ökar också i Tyskland och Finland.
6 Häkkinen H, Jaakkola A. Saksan hoitovakuutus kattaa vain osan pitkäaikaissairaiden hoitokustannuksista.
7 Kannisto M et al. Comparison of health-related quality of life in three subgroups of spinal cord injury patients.
8 Kauppinen R et al. One-year economic evaluation of intensive vs conventional patient education and supervision for self-management of new asthmatic patients.
9 Kauppinen R et al. Tehostetun potilasohjauksen kustannus-vaikuttavuus omatoimisessa astmakontrollissa, kolmen vuoden seurantatulokset.
10 Kauppinen R et al. Quality-of-life measures and clinical parameters in asthmatics during three year follow-up.
11 Kinnunen J. Priorisointi puhuttaa.
12 Kinnunen J et al. Health care priorities as a problem of local resource allocation.
13 Kinnunen J et al. Kohtaavatko terveydenhuolto ja viisaat valinnat?
14 Kivinen T et al. Oikea asuinpaikka takaa palvelujen saannin.
15 Kivinen T et al. Lääkärinvastaanotto- ja neuvolatoiminnan laatu 1994 ja 1997 Kuopiossa.
16 Lorensen M et al. Knowledge development for nurse leaders in municipalities in the five Nordic countries.
17 Murti B et al. Comparison of Finnish- and US-based VAS valuations of the EQ-5D.
18 Myllykangas M et al. Priorisointiprosessi on käynnistettävä nopeasti.
19 Mäkisalo M. Terveydenhuolto-oppilaitoksen organisaatiokulttuuri. Opettajien ja opiskelijoiden käsitykset todellisesta ja toivotusta toiminnasta.
20 Paavonen J et al. Cost-benefit analysis of first-void urine Chlamydia trachomatis screening program.
21 Perttilä K, Sinkkonen S. Sanomalehdet terveyden edistäjinä kunnissa: diskurssianalyyttinen tutkimus maakunta- ja paikallislehtien sisällöstä.
22 Pietilä T et al. Cost and productivity analysis of orthodontic care in Finland.
23 Reina T et al. Munuaiskorvaushoitojen taloudellinen arviointi.
24 Ryynänen O-P et al. Miksi on priorisoitava?
25 Ryynänen O-P et al. Attitudes to prioritization in selected health care activities.
26 Sintonen H. Elämänlaatu: elämänlaadun mittari on tärkeä osa terveydenhuoltoa.
27 Sintonen H. Lääkkeiden taloudellinen arviointi (myös englanninkielisenä).
28 Sintonen H, Linnosmaa I. Hammaspalveluiden kysyntä: katsaus empiiriseen kirjallisuuteen.
29 Vesala H-H et al. Terveyskeskusten radiologisen toiminnan taloudellisuus.
30 Vesala H-H et al. Terveyskeskusten radiologinen toiminta I: Tutkimusten määrä ja yksikkökustannukset.
31 Vesala H-H et al. Terveyskeskusten radiologinen toiminta II: Taloudellisuus ja tuottavuus.
32 Vuori J. Terveyspalvelujen laatu ja palveluluottoidea.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008