Syöpätautien yksikkö
Department of Oncology

Julkaisut 1998
Publications 1998

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Alanen E et al. Measurement of dielectric properties of subcutaneous fat with open-ended coaxial sensors.
2 Hirvikoski P et al. Cytoplasmic accumulation of alpha-catenin is associated with aggressive features in laryngeal squamous-cell carcinoma.
3 Joensuu H et al. Liitännäishoitona annettava solunsalpaajahoito paksu- ja peräsuolisyöpäleikkauksen jälkeen.
4 Johansson R. Sarkoomat.
5 Johansson R. Sädehoidon haitat.
6 Johansson R. Solunsalpaajien (sytostaattien) haitat.
7 Johansson R. Sädehoidon haitat.
8 Kumpulainen EJ et al. Cancer risk after adjuvant chemo- or chemohormonal therapy of breast cancer.
9 Mäkinen K et al. Azaserine-induced rat pancreas tumor model with transplantable cultured cells.
10 Pesola I et al. Kudoksensisäinen sädehoito suun alueella.
11 Pirinen RT et al. Expression of hyaluronan in normal and dysplastic bronchial epithelium and in squamous cell carcinoma of the lung.
12 Virtaniemi J et al. Kurkunpään primaarinen pahanlaatuinen melanooma.

Syöpätautien yksikkö Department of Oncology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008