Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 1998
Publications 1998

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R et al. Annosjakelu apteekin palveluna.
2 Airaksinen M. Vastaavatko suomalaiset apteekkipalvelut ajan haasteisiin?
3 Airaksinen M et al. The "Questions to ask about your medicines" campaign. An evaluation of pharmacists and the public's response.
4 Helin MM et al. Content uniformity and stability of nifedipine in extemporaneously compounded oral powders.
5 Holma-Lahti B, Ahonen R. Vaikeuttivatko 1990-luvun lääkekorvausten muutokset reumapotilaan elämää?
6 Jappinen A-L et al. Stability of sufentanil in a syringe pump under simulated epidural infusion.
7 Korhonen M. Asetyylisalisyylihappo ja kolorektaalisyöpä.
8 Lahnajärvi L et al. Ahvenanmaallako Suomen rationaalisin lääkemääräyskäytäntö?
9 Peltola H et al. Physicians' opinions about the management of hypertension: changes in Finland between 1985 and 1992.
10 Salminen M, Airaksinen M. Terveyskasvatuskampanjoiden vaikuttavuus lähtökohtana McGuiren informaatioprosessimalli.
11 Salminen M, Airaksinen M. Millainen on tehokas terveyskasvatuskampanja ja miten kampanja arvioidaan.
12 Sepponen K et al. The effects of a hospital staff training program on the treatment practices of postoperative pain in children under 8 years.
13 Snellman P et al. Mitä apteekkien asiakkaat kysyvät lääkkeistä?: tutkimus spontaanisti ja aktivointikokeilun aikana esitetyistä kysymyksistä .
14 Tuovinen K et al. Suomen sairaanhoitolaitosten farmaseuttiset palvelut 1990-luvun alussa.
15 Vainio K et al. Views of pharmacists on asthma patients and their counselling.
16 Vaskilampi T et al. Living with childhood asthma in the Finnish sociocultural context: methodological experiences.
17 Wallenius S et al. Drug treatment for hypertension in Finnish primary health care.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008