Psykiatrian yksikkö
Department of Psychiatry

Julkaisut 1998
Publications 1998

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Bergström KA et al. Fentanyl decreases beta-CIT binding to the dopamine transporter.
2 Hautaniemi M et al. Psykosomaattiset oireet psykiatrisilla potilailla.
3 Hintikka J. Studies on Suicidal Behaviours.
4 Hintikka J et al. Debt and suicidal behaviour in the Finnish general population.
5 Hintikka J, Viinamäki H. Suicide within a day of discharge - failure of risk assessment?
6 Hintikka J et al. Associations between religious attendance, social support and depression in psychiatric patients.
7 Hintikka J et al. Risk factors for suicidal ideation in psychiatric patients.
8 Hintikka J et al. Suicidal ideation and parasuicide in the Finnish general population.
9 Koivumaa-Honkanen H-T. Life Satisfaction as a Health Predictor.
10 Kontula O et al. Köyhiä ja kipeitä. Taloudellisen laman terveysvaikutuksia 1990-luvulla.
11 Laukkanen E et al. Body image and psychopathology in adolescence: a controlled clinical study.
12 Lehtonen J. Terveyttä kulttuurista.
13 Lehtonen J et al. The effect of nursing on the brain activity of the newborn.
14 Lehtonen J, Viinamäki H. Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikan tutkimuksen kehitysnäkymiä.
15 Pesonen T et al. Psykosoft-asiantuntijaohjelma psyykenlääkehoidon toteuttamisessa.
16 Saarinen P et al. Somatic symptoms and risk of suicide.
17 Tacke U et al. Lääkeriippuvuus ja vieroittaminen.
18 Tanskanen A et al. Smoking and suicidality among psychiatric patients.
19 Viinamäki H et al. Change in monoamine transporter density related to clinical recovery: A case-control study.
20 Viinamäki H et al. Millainen on hoitoon hakeutuva masennuspotilas?
21 Viinamäki H et al. Psykiatriseen hoitoon lähetetyn masennuspotilaan työkyky.
22 Viinamäki H et al. Kuka toipuu masennuksesta.
23 Viinamäki H et al. Factors predictive of referral to psychiatric hospital among general hospital psychiatric consultations.

Psykiatrian yksikkö Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008