Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 1998
Publications 1998

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aakala P et al. Young adults' disease experience of the osteogenic sarcoma.
2 Ahonen J, Kiikkala I. Rehabilitation course for depressed people - peer support helping people.
3 Duffy ME et al. Family nursing practice in public health: Finland and Utah.
4 Ehnfors M, Tallberg M. Nursing informatics: patient and clinical guidelines, the state of our knowledge and a vision.
5 Hantikainen V et al. Störendes Verhalten älterer Heimbewohnerinnen und die Anwendung von Pflegemethoden.
6 Harri M. Nurse educators' well-being at work in Finland.
7 Harri M. The sense of coherence among nurse educators in Finland.
8 Haverinen R et al., toim. Kohtaamisia sosiaali- ja terveysalan areenoilla.
9 Hirvonen R et al. "Like a poor horse, satisfied with its portion of hay." Life of the elderly who use home care and help services.
10 Häggman-Laitila A, Pietilä A-M. Life control and health in view of qualitative and quantitative research.
11 Isola A. Arvostammeko vanhuksiamme?
12 Isola A. Tutkijat lomalla.
13 Isola A. Rohkeutta yrittämiselle.
14 Isola A. Vanhainkodin asukas ja hänen päivänsä sisältö.
15 Isola A. Mitä olemme tarjonneet ja mitä tulemme tarjoamaan lukijoillemme?
16 Isola A, Voutilainen P. Omaiset ja henkilökunta arvioivat vanhusten pitkäaikaishoitoa Helsingissä.
17 Isola A, Voutilainen P. Ulkopuolinen tarkastus Helsingin terveysvirastossa.
18 Isola A, Voutilainen P. Vanhusten pitkäaikaishoidon laadusta Helsingissä.
19 Isola A, Voutilainen P. Vanhusten pitkäaikaishoidon ulkopuolinen tarkastus.
20 Isola A et al. Using humour to improve the learning atmosphere in nurse education.
21 Jakonen S et al. Kiva koulu -kehittämishanke kouluyhteisön terveyden oppimisen tukijana.
22 Jokinen P et al. Stimulated recall interview - a different data gathering method for studying perceptions and experiences in transcultural nursing.
23 Jokinen T et al. Sairaanhoidon opettajien ja kentän välinen yhteistyö: Teemahaastattelututkimus Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen erikoiskoulutusosastossa vuosina 1959-1994 toimineille opettajille.
24 Kaila-Behm A, Vehviläinen-Julkunen K. Working with Finnish men: Expectant and new fatherhood - public health nurses' views.
25 Karhumaa L, Pietilä A-M. Adolescents' health choices.
26 Kiikkala I. Hoitotieteen perusteista ja merkityksestä käytännön hoitotyössä.
27 Kiikkala I. Johtaminen on käytännön ja teorian välisen integroitumisen edellytys.
28 Kiikkala I. "Tässä olen Sinua varten" : dialogisuus tulevaisuuteen suuntautuvana yhteistyösuhteena.
29 Kiikkala I, Munnukka T. Mielenterveystyö hoitotieteellisen kiinnostuksen kohteena: Katsaus kansainvälisten kongressien esityksiin.
30 Korhonen R, Pietilä A-M. Experiences of social support of chronic pain patients: A questionnaire study on the experiences of social support in the Pain Clinic of the Oulu University Hospital in Finland.
31 Korpivuoma E et al. Psyykkiset kuormitustekijät ja työn hallinta työterveyshoitajan työssä.
32 Kuivalainen L et al. Potilaan nukkuminen sisätautien ja kirurgian osastolla.
33 Kylmä J. Toivon dynamiikka yli 70 vuotiaiden kotona asuvien vanhusten kuvaamana.
34 Kylmä J. Toivo ja toivon dynamiikka.
35 Kylmä J, Isola A. Vanhus oppijana ja vanhuksen ohjaus hoitotyössä.
36 Lidell E. Comprehensive Rehabilitation of Patients with Myocardial Infarction. A Follow-up Study with Special Reference to Emotional Factors.
37 Mansnérus E, Pelkonen M. Through resources toward everyday control - The experiences of parents with children with inborn heart condition of family resources and supporting these in nursing.
38 Meltaus A, Pietilä A-M. Interventive interview of family strengths.
39 Meltaus A, Pietilä A-M. Perheidentiteetti ja nuoren elintapavalinnat: interventiivinen haastattelumenetelmä perheen vahvuuksien arvioinnissa.
40 Meriläinen P, Vehviläinen-Julkunen K, eds. Transcultural Nursing - Global Unifier of Care, Facing Diversity with Unity. Proceedings. The 23rd Annual Nursing Research Conference 1997.
41 Meriläinen P, Vehviläinen-Julkunen K, eds. The 23rd Annual Nursing Research Conference 1997 . Transcultural Nursing - Global Unifier of Care, Facing Diversity with Unity. Proceedings.
42 Nuutinen P et al. Sairaanhoitajien kriittinen ajattelu hoitotyön laadunvarmistuksessa.
43 Oinas E et al. Kätilönä ja kätilö-terveyssisarena Pohjois-Suomessa vuosina 1950-1987.
44 Okulov S et al. Pielaveden terve koulu-projekti . Koulukohtainen toiminta oppilaiden terveyden hyväksi.
45 Partanen P et al. Väestön kokemuksia itsemääräämisestä ja hoidosta terveydenhuollossa.
46 Parviainen T, Pelkonen M. Yhteisöllisyys - avain parempaan terveyteen. Työvälineitä hoitotyöhön.
47 Parviainen T, Pelkonen M. Muuttuva hoitotyö ja Terveyttä kaikille -ohjelma.
48 Pelkonen M. Perustelemisesta sairaanhoitajan avaintaito.
49 Pelkonen M. Terveydenhoitajat asiakkaittensa voimavarojen vahvistajana.
50 Pelkonen M. Nurses' resourcefulness - a key to empowering the clients.
51 Pelkonen M, Parviainen T. Yhteenveto ja suuntaviivat.
52 Pelkonen M et al., ed. Knowledge Development: Clinicians and Researchers in Partnership. Workgroup of European Nurse Researchers. 9th Biennial Conference. 5-8 July 1998, Helsinki, Finland.
53 Pelkonen M et al. Participation of expectant mothers in decision making in maternity care: results of a population-based survey.
54 Perälä M-L et al. Äitiyshuollon palvelut muutoksessa.
55 Pietilä A-M. Nuoren terveys ja elämäntilanne terveyden edistämisen näkökulmasta. Lähtökohtien pohdintaa ja empiirisiä esimerkkejä.
56 Pietilä A-M. Terveys nuoren suuntaajana.
57 Pietilä A-M. Life control and health.
58 Pietilä A-M et al. Terveysmuotokuva-käsitejärjestelmä: Hoitotieteen näkökulma terveyden tutkimiseen.
59 Pietilä A-M, Korhonen R. Kroonisesta kivusta kärsivä potilas: Tavoitteena moniammatillinen yhteistyö.
60 Pietilä A-M, Tervo A. Elderly Finnish people's experiences with coping at home.
61 Puska P et al. Pitkyaranta Project: results and experiences with collaborative demonstration Project for noncommunicable disease prevention and health promotion (in Russian).
62 Pölkki T et al. Methods for relieving school-aged children's experiences of pain in hospital in Finland.
63 Roine E et al. Tyytyväinen vai tyytymätön - potilasarviot hoidon ihmisläheisyydestä.
64 Routasalo P, Isola A. Touching by skilled nurses in elderly nursing care.
65 Ryhänen A et al. Potilaan nukkumisen mahdollistaminen sisätautien ja kirurgian osastoilla.
66 Saranto K, Tallberg M. Nursing informatics in nursing education: a challenge to nurse teachers.
67 Silén-Lipponen M et al. Operating room nurses' experiences of collaboration through critical incidents.
68 Sipilä E, Pietilä A-M. Terveys ja tyytyväisyys työssä - kokemuksia työyhteisössä.
69 Sutinen T et al. The substance abuse drawn by nurses.
70 Tallberg M. Finnish nurses strive for knowledge.
71 Tallberg M. Framtidens omvårdnad - redskap och beredskap.
72 Tallberg M. The Finnish informatics nurse, her job and education against a background of international development.
73 Tallberg M. Suomalainen sairaanhoitaja kansainvälisessä yhteistyössä - johtamisesta ruohonjuuritasolle.
74 Tossavainen K. Terveydenhoitajan työ ja koulutus muutoksessa.
75 Tossavainen K et al. Collaborative learning in health care teacher training: a comparative study of Finnish and British students' experiences.
76 Turunen H. Learning caring interaction - a research methodological study of experience.
77 Turunen H et al. Are the needs met - surgical patients' points of view.
78 Töyry E, Vehviläinen-Julkunen K. The content validity of humane caring scale.
79 Urjanheimo E-L et al. Terveyden edistämisen maailmankongressi Puerto Ricossa.
80 Vaittinen M et al. Hoitotyöntekijöiden suhtautuminen eutanasiaan.
81 Valkonen E, Pietilä A-M. Feeling of control and self-assessed health.
82 Vanhanen L et al. Students' perceptions about the process of learning to nurse: a pilot study of a polytechnic nursing programme.
83 Vaskilampi T et al. Living with childhood asthma in the Finnish sociocultural context: methodological experiences.
84 Vehvilainen K. Wake up to Finnish nursing.
85 Vehviläinen-Julkunen K. Äitiyshuollon haasteet 2000 -luvun Suomessa.
86 Vehviläinen-Julkunen K. Äitiyshuollon haasteet 2000-luvun Suomessa.
87 Vehviläinen-Julkunen K. The discipline on nursing: A journey from grand theories to situation specific theories.
88 Vehviläinen-Julkunen K, Liukkonen A. Fathers' experiences of childbirth.
89 Voutilainen P, Isola A. Senior Monitor - mittari vanhusten hoitotyön laadun arviointiin.
90 Voutilainen P et al. Challenging behaviors in a special care unit for patients with dementia.
91 Voutilainen P et al. Dokumentointi dementoituvien hoitotyössä - perhekeskeinen näkökulma.
92 Voutilainen P et al. Hyvän hoidon edellytykset suomalaisissa dementiayksiköissä.
93 Voutilainen U. Response to the paper of Baldonado's cultural/ethnicity issues in classroom.
94 Voutilainen U. Arviointi opetus- ja oppimisprosessien kehittämisen tukena. Kuopion yliopiston opetuksen itsearvioinnin tulokset ja opetuksen kehittämissuunnat.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008