Yrittäjyyden ja johtamisen laitos
Department of Economics and Management

Julkaisut 1997
Publications 1997


1 Niittykangas H. Yrittäjyys: alueen kehityksen moottori.
2 Niittykangas H, Tervo H. Entrepreneurship and local milieu.
3 Niittykangas H, Tervo H. Uuden aluepolitiikan arviointia yritysten sijaintikäyttäytymisen näkökulmasta.
4 Silander M et al. Uusi aluepolitiikka ja yritysten sijaintikäyttäytyminen.
5 Vanhala S et al. Liiketoiminta ja johtaminen. 2. uud. p.

Yrittäjyyden ja johtamisen laitos Department of Economics and Management
Julkaisutietokanta 06.05.1998 Publications Data Base 06.05.1998