Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 1997
Publications 1997

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Apajasalo M et al. Health-related quality of life after organ transplantation in childhood.
2 Harri M. Nurse Educators' Well-Being at Work in Finland.
3 Hyvärinen S. Ikääntyvien ja omaisten avuntarpeiden sekä kunnan vanhuspalvelujen yhteensopivuus.
4 Hyvärinen S et al. Merging home health care and home help.
5 Hyvärinen S, Taskinen H. Terveydenhuollon tulevaisuutta etsimässä.
6 Itkonen P. Tietoteknisesti tuettu terveydenhuollon alueellinen yhteistyö. Mallin kehittäminen ja soveltuvuuden arviointi.
7 Kannisto M, Sintonen H. Later health-related guality of life in adults who have sustained spinal cord injury in childhood.
8 Kinnunen J. Kuntalaisnäkökulmaan kohdistuvan tutkimuksen perustelut.
9 Kivinen T. Sotevan kuntalaiskyselyn aineisto ja menetelmät.
10 Kivinen T. Kuntalaisten elämäntilanteet, avun hakeminen ja riittävyys sekä palvelukokemukset.
11 Kivinen T, Hilander-Sihvonen A. Asiakkaat ja terveyspalvelujen laatu.
12 Kivinen T et al. "Lisääntyykö eriarvoisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa?" - kuntalaisten näkökulma.
13 Kivinen T et al., toim. Kuntalaisten arviot ja osallisuus sosiaali- ja terveyspalveluihin (myös Kuopion lääninhallituksen julkaisuna).
14 Kivinen T et al. Pohdintaa tutkimusprosessista ja tuloksista.
15 Kivinen T et al. Soteva-projektin tarkoitus ja lähtökohdat.
16 Liberati A et al. Eur-assess project subgroup report on methodology. Methodological guidance for the conduct of health technology assessment.
17 Myllykangas M et al. Attitudes to cuts in expenditure and increased fees in health care.
18 Niiranen V, Kinnunen J. Päättäjät ja henkilöstö sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksissa.
19 Ohinmaa A, Sintonen H. The EQ-5D outcomes produced by different tariffs.
20 Pentikäinen T et al. Pakkotupakoinnin taloudelliset ja terveydelliset vaikutukset.
21 Rissanen P. Tasa-arvo ja tehokkuus - saimmeko molemmat?
22 Rissanen P. Terveydenhuollon taloudellinen arviointi, priorisointi ja tasa-arvo.
23 Rissanen P. Terveydenhuollon taloudellinen arviointitutkimus.
24 Rissanen P et al. Costs and cost-effectiveness in hip and knee replacements.
25 Rissanen P, Valtonen H, toim. Terveystaloustiede 1997.
26 Roine RP, Sintonen H. Mikä on kustannusvaikuttavinta prostatahyperplasian hoitoa?
27 Ryynänen O-P et al. Miten terveydenhuollossa priorisoidaan?
28 Ryynänen O-P et al. Doctors' willingness to refer elderly patients for elective surgery.
29 Ryynänen O-P et al. Terveyden ja sairauden valinnat.
30 Sintonen H, Arinen S-S. Suomalaisten terveydentila mitattuna elinajanodotteella, 15D:llä ja QALYilla vuosina 1992 ja 1995.
31 Sintonen H et al. Terveystaloustiede. 1. p.
32 Teirilä I et al. Leikkaushaavatulehduksen riskitekijät.
33 Turunen H et al. Nursing and social work students' initial orientation towards their studies.
34 Vuori J. Kohti julkisyrittäjiä ja julkiyrityksiä.
35 Vuori J. "Vaihda taloa, jos ei tahti maita". Syyllisyysilmaisut sairaalaorganisaatioissa.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008