Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 1997
Publications 1997

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Airaksinen M, Ovaskainen H. Piktogrammit lääkeinformaation apuvälineenä.
2 Jäppinen A et al. Chemical stability of a mixture of fentanyl citrate, bupivacaine hydrochloride and clonidine hydrochloride in 0,9 % sodium chloride injection stored in syringes and medication cassettes.
3 Keränen J et al. Mitä apteekin asiakkaat tietävät lääkkeidensä korvausperusteista?
4 Kokki H, Ahonen R. Pain and activity disturbance after paediatric day case adenoidectomy.
5 Lahnajärvi L et al. Ahvenanmaa - itsehallittua lääkekulutusta (myös ruotsinkielisenä: Åland - självstyrd läkemedelskonsumtion).
6 Pihlajarinne L et al. Itsehoitosärkylääkevalikoima Suomessa vuosina 1970-1996.
7 Ruotsalainen J et al. Lääkekustannusten alentamisen keinot Suomessa ja lääkärikunnan suhtautuminen niihin.
8 Salminen M, Airaksinen M. Terveyskasvatuskampanjoiden vaikuttavuus lähtökohtana McGuiren informaatioprosessimalli.
9 Savela E et al. In-house training as part of an activity campaign in finnish pharmacies.
10 Tanskanen P et al. Physicians' views on co-operation with community pharmacists in Finland.
11 Wallenius S et al. Lääkemääräyskäytäntö ja siihen vaikuttaminen.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008