Psykiatrian yksikkö
Department of Psychiatry

Julkaisut 1997
Publications 1997

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Hintikka J. Miten skitsofreniaa hoidetaan ja millaisin tuloksin?
2 Hintikka J et al. Can postdischarge suicide attempts of nonpsychotic inpatients be predicted?
3 Hintikka J et al. Hunting guns in homes and suicides in 15-24-year-old males in Eastern Finland.
4 Lehtonen J. On the origins of the body ego and its implications to psychotic vulnerability.
5 Ollonen P. Kliininen prospektiivinen kaksoissokkotutkimus rintasyövän psykososiaalisista vaaratekijöistä.
6 Puustjärvi A et al. Nuoren neidon delirium.
7 Saarinen P et al. Omaisten psyykkinen tilanne ja ammattiavun tarve läheisen itsemurhan jälkeen.
8 Tacke U. Uusien depressiolääkkeiden yhteisvaikutukset.
9 Tanskanen A et al. Smoking among psychiatric patients.
10 Tiihonen J et al. Single-photon emission tomography imaging of monoamine transporters in impulsive violent behaviour.
11 Viinamäki H et al. Laman vaikutus suomalaisten mielenterveyteen.
12 Viinamäki H et al. Factors predicting health behaviour.
13 Viinamäki H et al. Evolution of postpartum mental health.
14 Vuorenmaa J et al. The outcome of outpatient treatment of depressed patients.

Psykiatrian yksikkö Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008