Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 1997
Publications 1997

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Puurunen T et al. Asiakaslähtöisyys apteekin tilasuunnittelussa. Pudasjärven apteekin asiakastilojen uudistamisen suunnittelu ja arviointi asiakaskyselyn pohjalta.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008