Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 1997
Publications 1997

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Bogren MA et al. Urinary incontinence among a 65-year old Swedish population: Medical history and psychosocial consequences.
2 Gerdin U, Tallberg M, eds. Nursing Informatics. The Impact of Nursing Knowledge on Health Care Informatics.
3 Harri M. How do nurse educators respond to the challenges and changes in their working life in Finland.
4 Harri M. Nurse Educators' Well-Being at Work in Finland.
5 Hyvärinen S et al. Merging home health care and home help.
6 Isola A. Mitä tiedetään dementoituvan ihmisen hyvästä hoidosta?
7 Isola A. Dementoituvan haasteellisen käyttäytymisen kohtaaminen.
8 Isola A et al. Vanhuspotilaiden kaltoinkohtelun yleisyys hoitolaitoksissa omaisten ja hoitohenkilökunnan arvioimana.
9 Isola A, Åstedt-Kurki P. Humour as experienced by patients and nurses in aged nursing in Finland.
10 Jakonen S et al. Quality Assesment in Health Promotion and Health Education - 3rd European Conference on Effectiviness 12.-14.9.1996 Torinossa Italiassa.
11 Kaila-Behm A. Miehestä esikoisen isäksi.
12 Kaila-Behm A, Vehviläinen-Julkunen K. Miehestä isäksi - katsaus hoitotieteelliseen tutkimukseen.
13 Kiikkala I. Oma-apuryhmät mieltä maasta nostamassa.
14 Kiikkala I. Hjälp den deprimerade ut ur återvändsgränden!
15 Kiikkala I. Dialogic collaboration in nursing practice: a way to help depressed people.
16 Kiikkala I, Jyrkinen M. Mikä hoitavaa henkilöstöä nyt uuvuttaa ja masentaa - ajankohtaisia haasteita työterveyshoitajille.
17 Kiikkala I, Sohlman B. Tervettä itsekkyyttä sairaanhoitajille.
18 Kylmä J. Toivon dynamiikka.
19 Kylmä J, Isola A. Vanhuksen toivon dynamiikkaan kohdistunut hoitotieteellinen tutkimus - kirjallisuuskatsaus.
20 Kylmä J, Isola A. Vanhus ja toivon dynamiikka hoitotieteellisissä tutkimuksissa.
21 Kylmä J, Vehviläinen-Julkunen K. Hope in nursing research: a meta-analysis of the ontological and epistemological foundations of research on hope.
22 Leppänen T et al. Potilaiden käsitys ihmisläheisen hoidon keskeisestä sisällöstä.
23 Liukkonen A, Vehviläinen-Julkunen K. Isän kokemuksia synnytyksestä ja hoitotyön menetelmistä.
24 Meriläinen P. Tänään Kuopiossa, huomenna Tokiossa ja ensi viikolla Lontoossa. Onpas maailma pieni!
25 Paunonen M, Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka.
26 Pelkonen M. Nursing Research in Finland 1995.
27 Pölkki T et al. "Tuntuu kuin siili nippais jalakaan..." Kouluikäisten lasten kipukokemuksia sairaalassa.
28 Sonninen A. Itsehoitovalmiuksien arviointi -mittarin reliabiliteetin ja validiteetin testaaminen ikääntyvillä suomalaisilla.
29 Sonninen AL. Testing Reliability and Validity of the Finnish Version of the Appraisal of Self-Care Agency (ASA) Scale with Elderly Finns.
30 Tallberg M. Supporting the nursing process - an aim for education in nursing informatics.
31 Tossavainen K. Miten saada lapsi ja nuori mieltämään terveys tärkeäksi ja tavoitteelliseksi elämänarvoksi?
32 Turunen H et al. Nursing and social work students' initial orientation towards their studies.
33 Töyry E et al. Potilaiden hoitoisuusluokitus omakustanteisen hoitopäivähinnan määrittämisessä.
34 Vehviläinen-Julkunen K. Home care in Finland.
35 Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotiede - osa terveystieteellistä tutkimusta.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008