Hallintovirasto

Julkaisut 1997
Publications 1997

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Sinkkonen M. Tasa-arvo Kuopion yliopistossa.
2 Teittinen T. Universitetens basbudgetering.

Hallintovirasto
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008