Anestesiologian klinikka
Department of Anesthesiology

Julkaisut 1997
Publications 1997

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Hakala T et al. Microangiopathy in acute acalculous cholecystitis.
2 Heino A et al. Systemic and regional effects of experimental gradual splanchnic ischemia.
3 Hendolin H. Akuutin kivun hoito.
4 Keinänen O, Takala J. Calculated versus measured oxygen consumption during and after cardiac surgery. Is it possible to estimate lung oxygen consumption?
5 Korhonen I et al. Building the IMPROVE data library.
6 Mainardi LT et al. Monitoring the autonomic nervous system in the ICU through cardiovascular variability signals.
7 Mattila MAK. Ensihoidon taktiikan harjoittelu vuorovaikutteisella tietokoneohjelmalla.
8 Mattila MAK. Etiäisestä etähoitoon.
9 Mattila MAK. Pienin askelin eteenpäin kivun hoidossa.
10 Mattila MAK. Selkäydinnesteen suodatus vakavien neurologisten oireyhtymien hoidossa.
11 Mattila MAK. PECEMS III (Pan European Conference on Emergéncy Medical Services) -Praha 1.-5.9.1996.
12 Mattila MAK. "Omnia mea mecum porto".
13 Mattila MAK. 24. Pohjoismainen anestesiologikongressi Tukholma 10.-13.6.1997.
14 Mattila MAK, toim. Käytännön lääkärin kipukäsikirja.
15 Mattila MAK. Abdominaalinen kipu.
16 Mattila MAK, Jama T. Interactive computer-aided training of emergency care tactics: An experimental study with medical students.
17 Nieminen K et al. A clinical description of the IMPROVE data library.
18 Parviainen I. Gastric Tonometry in the Assessment of Splanchnic Perfusion: Methodological Aspects and Evaluation of Simultaneous Regional Blood Flow Measurements and Gastric Tonometry After Coronary Artery Bypass Grafting Surgery.
19 Parviainen I et al. Reply (to Effect of nasogastric suction and ranitidine on the calculated gastric intramucosal pH).
20 Purhonen S et al. Comparison of tropisetron, droperidol, and saline in the prevention of postoperative nausea and vomiting after gynecologic surgery.
21 Pölönen P et al. Relationship between intra- and postoperative oxygen transport and prolonged intensive care after cardiac surgery: a prospective study.
22 Reinikainen M, Hendolin H. Vuotohäiriöinen potilas leikattavana.
23 Rombeau JL, Takala J. Summary of round table conference: gut dysfunction in critical illness.
24 Rombeau JL, Takala J. Summary of round table conference. Gut dysfunction in critical illness.
25 Ruokonen E et al. Venoarterial CO2 gradient after cardiac surgery: relation to systemic and regional perfusion and oxygen transport.
26 Ruokonen E et al. The effect of dobutamine infusion on splanchnic blood flow and oxygen transport in patients with acute pancreatitis.
27 Saranummi N et al. Framework for biosignal interpretation in intensive care and anesthesia.
28 Srámek V et al. Polyamine metabolism in high risk patients undergoing major abdominal operation.
29 Suojaranta-Ylinen R et al. Preoperative glutamine loading does not prevent endotoxemia in cardiac surgery.
30 Takala J. Splanchnic blood flow.
31 Takala J. Monitoring oxygenation.
32 Takala J. Acute respiratory distress syndrome.
33 Takala J. Vatsaelinten verenkierrosta huolehtiminen - ratkaisu monielinvaurion ehkäisyyn ja hoitoon.
34 Takala J. Nutritional support in the critically ill: Introduction.
35 Takala J. The Nordic NO-saga: new unproven therapies vs primum non nocere.
36 Takala J, Ruokonen E. Costs and resource utilization in intensive care.
37 Uusaro A, Takala J. Äkillinen hengitysvajaus ja ARDS.

Anestesiologian klinikka Department of Anesthesiology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008