Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 1996
Publications 1996

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Apajasalo M et al. Quality of life in pre-adolescence: A 17-dimensional health-related measure (17D).
2 Apajasalo M et al. Quality of life in early adolescence: A sixteen-dimensional health-related measure (16D).
3 Apajasalo M et al. Health-related quality of life of adults surviving malignancies in childhood.
4 Arinen S et al. Dental utilisation by young adults before and after subsidisation reform in Finland.
5 Brooks R, with the EuroQol Group. EuroQol: the current state of play.
6 Dufva H et al. Voimavarojen supistukset ja henkilöstön hyvinvointi korkeakouluissa.
7 Kinnunen J et al. Terveydenhuollon priorisointi ja eettiset arvot.
8 Kivekäs E et al. Äitiyshuollon tietojärjestelmän kustannukset ja aikasäästöinä tulevat hyödyt.
9 Laitinen P et al. Quality of elderly-patient care: An interrupted time series study.
10 Malkki P, Kinnunen J. Voimavarojen muutokset ja säästöpäätökset 1990-luvulla korkeakouluissa.
11 Miettinen M. Yliopistosairaalan, terveyskeskuksen ja yksityisen lääkäriaseman innovatiivisuuden edellytykset.
12 Myllykangas M et al. Comparison of doctors', nurses', politicians' and public attitudes to health care priorities.
13 Paavonen J et al. Screening for chlamydia trachomatis infections in low prevalence populations: an economic and health benefit analysis.
14 Rissanen P et al. Quality of life and functional ability in hip and knee replacements: A prospecive study.
15 Simell TT et al. Costs of insulin-dependent diabetes mellitus.
16 Sintonen H. Terveystaloustiede lääkehoidon arvioinnissa.
17 Sintonen H. 15D terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuuden mittauksessa.
18 Taskinen H, Hyvärinen S. Terveydenhuollon tulevaisuutta pohtimassa.
19 Turunen H et al. Ryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä - osallistujien näkemyksiä haastattelujen toteutumisesta.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008