Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 1996
Publications 1996

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R. Vastuuta itselääkityksestä.
2 Ahonen R, Kaija P. Säryn ja kivun itselääkitys - tutkimus itsehoitosärkylääkkeiden ostajista (myös ruotsin- ja englanninkielisinä).
3 Ahonen R et al. Self-medication among families with children in Jyväskylä, Finland.
4 Airaksinen M. Customer Feedback as a Tool for Improving Pharmacy Services in Finland.
5 Enlund H. Kansainvälinen huumausainevalvonta.
6 Enlund H. Geneerinen määrääminen lääkekustannusen hillitsemiseen.
7 Enlund H. Rational use and control of psychotropic drugs.
8 Haahtela T, Klaukka T. Allergiat ja astma.
9 Haahtela T, Klaukka T. Allergia ja astma uhkaavat nuoria (myös ruotsinkielisenä).
10 Kause M et al. Neljävuotiaiden lasten yskän kotihoito.
11 Klaukka T. Maailman lääkevuosi 1995.
12 Klaukka T. Ilman reseptiä myytävät kipu- ja kuumelääkkeet.
13 Klaukka T. Depressiolääkkeiden kulutus ja kustannukset.
14 Klaukka T. Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys.
15 Klaukka T, Alanko E. Suomen lääkemarkkinat 1995.
16 Klaukka T et al. Lääkäreiden lääkemääräykset vuonna 1995.
17 Klaukka T, Peura S. Unilääkkeiden käyttö lisääntynyt.
18 Klaukka T, Rajaniemi S. Lääkekorvaukset kasvoivat 10 % vuonna 1995 (myös englanninkielisenä).
19 Klaukka T, Rajaniemi S. Mikrobilääkkeet sairausvakuutuksen näkökulmasta (myös ruotsin- ja englanninkielisinä).
20 Klaukka T, Rajaniemi S. Lääkityksen uudistuminen selittää puolet korvausten kasvusta vuonna 1995 (myös englanninkielisenä).
21 Klaukka T, Rajaniemi S. Lapset lääkekorvausten saajina (myös ruotsin- ja englanninkielisinä).
22 Klaukka T, Rajaniemi S. Insuliinin käyttö aikuisiän diabeteksen hoidossa yleistyy (myös englanninkielisenä).
23 Klaukka T, Rajaniemi S. Lähes 40 % lääkekorvauksista iäkkäille (myös englanninkielisenä).
24 Klaukka T, Rajaniemi S. Ruotsi uudistamassa lääkekorvausjärjestelmäänsä.
25 Klaukka T, Rajaniemi S. Ajankohtaista lääkekorvauksista.
26 Leistevuo T et al. Antimicrobial resistance of fecal aerobic gram-negative bacilli in different age groups in a community.
27 Lindell L et al. Lääkemainonta farmaseuttisissa ammattilehdissä ja farmaseuttien suhtautuminen siihen.
28 Martikainen J et al. Changes in drug use among elderly men over a five-year period.
29 Martikainen J et al. Recent trends in the consumption of lipid-lowering drugs in Finland.
30 Reijula K et al. Incidence of occupational asthma and persistent asthma in young adults has increased in Finland.
31 Sanz EJ et al. Medicines at home: The contents of medicine cabinets in eight countries.
32 Savela E et al. Continuing education by teleconference to remote areas.
33 Savela EM, Enlund HK. Public radio as a means of continuing education in pharmacy.
34 Savolainen T et al. Astmakuolemat ja astmalääkkeiden kulutus Suomessa.
35 Tacke U et al. Ongelmalliset lääkitykset mielenterveyshäiriöiden avohoidossa.
36 Tuomainen L. Väestön asenteita mikrobilääkehoitoon.
37 Vaskilampi T et al. Finnish children and their medicines within the context of the medical system (In Greek).
38 Vaskilampi T et al. Finnish study on medicine use, health behaviour and perceptions of medicines and health care.
39 Villo M et al. Inhalaatioaerosolin ja moniannosjauheinhalaattorin käytön oppiminen.
40 Wallenius K et al. Savings at ward level through simplification of dose schedules.
41 Wallenius S et al. Who is using antihypertensive drugs? A prescription analysis from Finland.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008