Psykiatrian yksikkö
Department of Psychiatry

Julkaisut 1996
Publications 1996

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Antikainen R, Hintikka J. Somatic comorbidity in personality disorder inpatients. Effect on treatment outcome in a 3-year follow-up study.
2 Harvima RJ et al. Association of psychic stress with clinical severity and symptoms of psoriatic patients.
3 Hintikka J. Skitsofrenian hoitotutkimukset. Psykiatripäivät 1995-96.
4 Hintikka J et al. Mielenterveysongelmat ja huonoksi koettu taloudellinen toimeentulo.
5 Koivumaa-Honkanen H-T, Heikkinen A. Somatisoivan potilaan tutkimuskierre. Pettävä ruumis ja katetun pöydän mysteeri.
6 Koivumaa-Honkanen H-T et al. Correlates of life satisfaction among psychiatric patients.
7 Laukkanen E et al. Suomen nuorisopsykiatrinen hoitojärjestelmä tänään.
8 Lehtonen J. Eettisiä näkökohtia diagnostiikasta psykiatriassa. Psykiatripäivät 1995-96.
9 Lehtonen J, Hintikka J. Psykiatrian vaellusvuodet Kuopion läänissä.
10 Lehtonen J et al. Alkoholin ongelmakäyttäjä psykiatrisen sairaalan päivystysvastaanotolla.
11 Tacke U. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö ja hoidon lopettaminen.
12 Tacke U, Mattila MJ. Riippuvuus ja väärinkäyttö, tupakka ja nikotiini.
13 Tacke U et al. Ongelmalliset lääkitykset mielenterveyshäiriöiden avohoidossa.
14 Tanskanen A et al. Mielenterveyden vaikutus tupakoinnin lopettamiseen.
15 Tuomisto L et al. Comparison of regional brain histamine and tele-methylhistamine levels in genetically epilepsy-prone rats and in rats resistant to epilepsy.
16 Viinamäki H. Psykiatriaa yleissairaalassa.
17 Viinamäki H et al. Vakava masennustila ja työkyky.
18 Viinamäki H et al. Rapidly declining mental well-being during unemployment.
19 Viinamäki H et al. Factors predicting psychosocial recovery in psychiatric patients.
20 Viinamäki H, Väänänen K, toim. Kehittyvää yleissairaalapsykiatriaa.

Psykiatrian yksikkö Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008