Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 1996
Publications 1996

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Setälä J et al. The commercial utilization of small perch (Perca fluviatilis L.) in Finnish inland fisheries.
2 Tambets M et al. In vitro maturation of whitefish, Coregonus lavaretus (L.), oocytes.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008