Korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö
Department of Otorhinolaryngology

Julkaisut 1996
Publications 1996

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Autio P, Ruoppi P. Ebastiini, uusi toisen polven antihistamiini.
2 Drouin M et al. Once daily mometasone furoate aqueous nasal spray is as effective as twice daily beclomethasone dipropionate for treating perennial allergic rhinitis patient.
3 Joki S et al. Effects of some preservative agents on rat and guinea pig tracheal and human nasal ciliary beat frequency.
4 Karhuketo TS et al. Glomus jugulare tumors in Finland.
5 Lamberg M. Huuli- ja suulakihalkiot.
6 Mäkitie A et al. Liuottimien ja melun yhteisvaikutukset sisäkorvaan ja kuuloon.
7 Mäkitie A et al. Liuottimien vaikutukset sisäkorvaan ja kuuloon.
8 Nikanne E et al. Kikuchin tautia esiintyy myös suomalaisilla.
9 Nuutinen J. Asymmetry in the nasal mucociliary transport rate.
10 Pakarinen L et al. Usher's syndrome type 3 in Finland.
11 Ruoppi P. Antihistamiinin paikallinen käyttö rinokonjunktiviitissa.
12 Simola M et al. Astemizole in combination with pseudoephedrine in the treatment of seasonal allegic rhinitis.
13 Torkkeli T. Clinical Relevance of Nasal Mucociliary Transport Rate and Ciliary Ultrastructure.
14 Vartiainen E et al. The contralateral ear in patients with chronic otitis media.
15 Vartiainen E, Vartiainen J. The effect of drinking water fluoridation on the natural course of hearing in patients with otosclerosis.
16 Vartiainen E, Vartiainen J. Hearing levels of young patients 10 years after mastoidectomy.
17 Vartiainen E, Vartianen J. Effect of aerobic bacteriology on the clinical presentation and treatment results of chronic suppurative otitis media.
18 Ylikoski J. Outpatient uvuloplasty.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö Department of Otorhinolaryngology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008